Михаил Петрович Драгоманов (1841-1895)

Традиция - это передача пламени, а не поклонение пеплу.
Поделиться в соц.сетях:


Що читати - М. П. ДРАГОМАНОВ, До 30-річчя з дня його смерти 1895 — 20 червня — 1925 {стр.135}

 

ЩО ЧИТАТИ.

 

 


Бібліографію в формі тематичних покажчиків відділу „Що читати" з 3-го числа журналу подається за матеріялами Всенародньої Бібліотеки України.

Складає бібліографічні покажчики Виставочно-Консультативний відділ Всенародньої Бібліотеки України, що в його праці беруть участь співробітники ВБУ — О.Є. Карпінська, Д. О. Балико, Ф. П. Максименко та Б. І. Зданевич. {В попередньому 5-му числі „Життя та Революція" в бібліографічних покажчиках „Що читати" випадково не було позначено, що їх склав Виставочно-консультативний відділ Всенародньої Бібліотеки України.}

Публикация: Життя й революцiя. нр 6-7 (червень-липень) / 1925, стр.135-136.


М. П. ДРАГОМАНОВ.

(До 30-річчя з дня його смерти 1895 — 20 червня — 1925).

1. Заславський, Д. М.П. Драгоманов. Критико-биограф. очерк Киев, 1924. „Сорабкоп". Ст. 169. Ц. 1 р. 40 к.

2. Грушевськии, М. (ред.) З починів українського соціялістичного руху. Мих. Драгоманов і женевський соціялістичний гурток. Відень. 1922. Вид. Українського Соціологічного Інституту. Ст. 212.

Зміст: Грушевський, М. З починів українського соціялістичного руху. Драгоманов. Переднє слово до „Громади". (1878). Програма „Громади" (1880). Е. Бернштейн. Спомини про Мих. Драгоманова й С. Подолинського. М. Драгоманов. Малоруський інт рнаціоналізм. Нації Східньої Европи та інтернац. соціялізм.

3. Пам'яти Михайла Драгоманова. 1895—1920. Збірн. Хар. 1930. Вид. ПОЮР. Ст. 111.

Зміст: Я. Довбищенко. Мих. Драгоманів А. Луначарський. Шевченко і Драгоманів. Твори М. Драгоманова: Байка Б. Хмельницького. Віра й громадські справи. Заздрі боги.

4. Довбищенко, Я. Михайло Драгоманов, його життя, наукова, політична та громадська діяльність. Харк. 1919. Ст. 77 (відбиток з попереднього збірника).

5. Гермайзе, О. Михайло Петрович Драгоманов. Пролетарська Правда 1925 від 21 червня № 139.

6. Єфремов, С. Історія українського письменства. Київ 1917, Ст. 331—336.

7. Франко, Ів. Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова. Літер. Науковий Вістник. Кн. VIII (1906). Ст. 226—240.

8. Павлик. Мих. М. П. Драгоманов. 1841—1895. Його ювілей, смерть, автобіографія й список творів, Львів 1896.

9. Крымский, А. Е. Драгоманов. Этнограф. Обозрение за 1885 г. Т. XXXII. (головним чином про Драгоманова яко етнографа).

10. Драгоманов. Автобиография. Київ 1917. Вид. „Криниця". Ст. 59. Ц. 60 к.

11. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876—1895), т. II—VIII. Видав д-р Л. Когут. Чернівці 1910—1912.

12. Листи до Ів. Франка та инших 1881—1886 Львів 1906 Ст. 260.

13. Листи до Ів. Франка й инших 1887—1895. Львів 1908. Ст. 481.

14. Переписка Михайла Драгоманова з Мелітоном Бучннським 1871—1877. Львів 1910. Збiрник Філол. Секції. Т. XIII.

Твори Драгоманова.

Драгоманов досі не дочекався більш-менш повної збірки своїх творів.

15. „Собрание политических сочинений", т. І—II, що вийшло в Парижі в 1905—1906

16. Нове видання — М. П. Драгоманов. Политические сочинения. Под ред. проф. И. Гревса и Б. А. Кистяковского. М. 1908.

З окремих видань творів Драгоманова, що дають уявлення про його політичні погляди, зазначимо:

17. Нарис української соціялістичної програми (Переднє слово до „Громади"). Київ, 1918, 2-е видання „Серп і Молот". Ст. 101.

18. Чудацькі думки про українську національну справу. 1915. Ст. 121.

19. Пропащий час. Українці під Московським царством. Київ 1918. „Серп і Молот". Ст 39.

20. Историческая Польша и великорусская демократия. Київ 1917. Ст. 143

21. Шевченко, українофіли Й соціялізм Київ 1914. Т-ва „Криниця". Ст. 183.

22. Лист на Наддніпрянську Україну. Київ 1917. Вид. Т-ва „Криниця". Ст. 123.

{стр.136}

А також його популярні брошури:

23. Швейцарська спілка. Київ 1917. Вид. Т-ва „Криниця". Ст. 32. Ц. 25 к.

24. Віра й громадські справи. Київ 1917 Вид. Т-ва „Криниця". Ст. 13.

25. Рай й поступ. Київ, 1906. В-во „Ранок". Ст. 95.

26. Оповідь про заздріх богів. 1915.Ст. 38.

27. Про українських козаків, татар та турків. Київ 1917. "Просвіта". Ст. 50.

28. Козаки. Львів 1906. Ст. 50.

Етнографічні твори.

29. Исторические песни малорусского народа. С об'яснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Т. I—II. Київ 1874—1875 г.

30. Драгоманов, M. Малорусские народные предания и рассказы. Свод. Киев. 1876. Изд. Юго-Западн. Отделения Русск. Географ. О-ва. Ст. 434.

31. Політичні пісні українського народу. З увагами М. Доагоманова. Ч. І. Женева 1883. Ст. EV+136.

32. Нові українські пісні про громадські справи (1764—1880). Київ 1918. Вид. Т-ва „Криниця". Ст. 54.

33. Розвідки про українську народню словесність й письменство. Т. І, II, III і IV. Львів 1899, 1900, 1906 і 1907. Збірник Філологічної Секції Наукового Товариства їм. Шевченка. Т. II, III, VII і IX. [Зібрання всіх дрібних етнограф. праць Драгоманова].


pisma@dragomanov.info,
malorus.org, копилефт 2006 г.