зеркало: германия
ГлавнаяНовостиЦитатыРейтингЖЖ-Блог


 286 
Ludobojstwo
dokonane przez nacjonalistow ukrainskich na Polakach w wojewodztwie tarnopolskim 1939-1946


Вроцлав 2006

1184 стр., 57.50 Мб.подробнее | подписаться | скачать


первая назад ... 177 ... 354 ... 531 ... 708 ... 885 ... 1067 ... 1087 ... 1107 ... 1127 ... 1147 ... 1167 ... вперед посл.

  Powiat Buczacz
  90. Tablica na pomniku we wsi Zalesie, na kt?rej wypisane
  s? w j?zyku ukrai?skim nazwiska 34 mieszka?c?w wsi zamordowanych przez UPA w lutym 1945r. /Fot. z 1985r./
  92. Pomnik na mogile 34 pochowanych Polak?w, mieszka?c?w wsi Zalesie zamordowanych i cz??ciowo spalonych ?ywcem przez UPA 7.02.1945r. /Fot. lipiec 2003r. Jadwiga Stefa?ska/
  91. Symboliczny gr?b na cmentarzu osobowickim we Wroc?awiu. 16.05.2000r. dokonano katolickiego poch?wku ekshumowanych proch?w ofiar zamordowanych przez UPA we wsi Jezierzany. W ceremonii pogrzebowej wzi?li
  udzia? krewni, znajomi i przyjaciele ocalonego od banderowskiej rzezi Stanis?awa Ni?y?skiego. /Fot. 16. 05.2000г. - Stanis?aw Ni?y?ski/
  93. Ruiny ko?cio?a rzymskokatolickiego pw. Marii Magdaleny w Jaz?owcu. Zbudowany za czas?w kr?la W?adys?awa Jagie??y. Ocala? nawet w czasie najazd?w turecko - tatrskich. Zosta? zniszczony po 1946r. /Fot. z 1992г/
  1064
первая назад ... 177 ... 354 ... 531 ... 708 ... 885 ... 1067 ... 1087 ... 1107 ... 1127 ... 1147 ... 1167 ... вперед посл.
В Н И М А Н И Е !
Данный текст был получен автоматически из OCR-программы,
и еще не прошел редакцию, выверку и верстку !

При необходимости использования текста, обязательно сверяйте его с DjVu/PDF-факсимилем !

МНИБ - http://malorus.ru/mnib/
Малорусская Народная Историческая Библиотечка
Кольцо Патриотических Ресурсов