зеркало: германия
ГлавнаяНовостиЦитатыРейтингЖЖ-Блог


 286 
Ludobojstwo
dokonane przez nacjonalistow ukrainskich na Polakach w wojewodztwie tarnopolskim 1939-1946


Вроцлав 2006

1184 стр., 57.50 Мб.подробнее | подписаться | скачать


первая назад ... 22 ... 44 ... 66 ... 88 ... 110 ... 137 ... 312 ... 487 ... 662 ... 837 ... 1012 ... вперед посл.

  ROZDZIA? 4. Ludob?jstwo w powiecie Brze?any
  13 kwietnia 1944r. w dwa dni po pierwszym napadzie zostali zamordowani przez banderowc?w kolejni mieszka?cy wsi Zapust Lwowski:
  84-90. Cygan... jego ?ona i pi?cioro dzieci 99. Nowakowski W?adys?aw, lat 24
  91. Kopacki Stanis?aw 100. Pano?ka rolnik
  92. Soja W?adys?aw 101. Soza?ski Kazimierz, lat 37
  93. Sype?... 102. Spes Antoni, lat 19
  94. Jurkowska Stanis?awa, lat 57 103. Sudo? Maria, lat 18
  95. Markiewicz Marian, lat 38 104. Sudo? Sebastian, lat 75
  96. Masztalerz Szczepan, lat 44 105. Sudo? Czes?awa, lat 6
  97. Mazur Joanna, lat 3 106. Wilk Edward, lat 8
  98. Nagaj Stanis?aw, lat 8 107. Wilkowski Edward, lat 6
  Podczas kolejnego napadu, w dniu 11 kwietnia, zosta?o rannych i poparzonych 16 os?b. W tym:
  1. Dziuba..., ?ona Kazimierza 5. Sudo? /Nogaj/ Maria, lat 14
  2. Janowicz..., lat 40 6. Wilk..., dziecko
  3. Koba Tadeusz 7-16. NN.
  4. Kurek..., c?rka Jana i Marii
  W?r?d morderc?w, kt?rzy brali udzia? w mordowaniu Polak?w rozpoznano Ukrai?c?w: Babicz Wasyl, B?ahyj J?zef, Bojko -dw?ch braci, Dewyniak Mich?j?o, Drabek Wo?odymyr, Fedyk Teodor, Filipow Iwan, Czornyj Wo?odymyr, Hot Iwan, Hry? Zazulka, Pihyj Micha?, Okopny W?odzimierz, Kawara..., Nab?r Petro, Romanowskyj..., Sendeckyj Eugeniusz, Sendeckyj Ratamar, Sewera..., Sztunder Micha?, Umrysz Wasyl, by?y policjant, Woronysz...
  Publikacje: 29, 82,311, 343,396,687.
  ?wiadkowie: 300,301, 946,1142,1969,2295,2296,1082.
  58. ?uk?w, wie? so?ecka, parafia i gmina Buszcze
  W 1921г. wie? mia?a 192 zagrody i 986 mieszka?c?w, w tym: 810 Rusin?w, 165 Polak?w i 11 ?yd?w. W 1931r. liczba zagr?d wzros?a do 216, a mieszka?c?w do 1117 os?b. W czerwcu 1938r. zosta? przez miejscowych boj?wkarzy OUN zamordowany: 1. Borek ... gajowy /mordu dokonano w lesie/
  W nocy z 15 na 16 wrze?nia 1939r., miejscowi boj?wkarze OUN spalili jedni zagrod? i zamordowali polsk? rodzin?:
  2-5. Chamara jego ?ona, c?rka Bronis?awa i dziecko
  16 wrze?nia 1939r. na trasie kolejowej w pobli?u ?ukowa (na trasie z Hinowic do Brze?an), liczna banda ukrai?ska pod kierownictwem OUN dokona?a napadu na jad?cy transport Wojska Polskiego.
  By?a to lokomotywa z du?ym jednym wagonem pulmanowskim, wype?nionym ?o?nierzami. Dywersanci rozkr?cili szyny kolejowe. Zosta?o to zauwa?one przez prowadz?cego parow?z maszynist?, kt?ry natychmiast zatrzyma? poci?g. Wtedy dywersanci ukrai?scy ostrzelali ?o?nierzy, kt?rzy jednak sprawnie zaj?li pozycj? po drugiej stronie toru kolejowego i odpowiedzieli silnym ogniem. Napastnicy zostali odparci, a ?o?nierze szybko naprawili rozkr?cony odcinek toru i dojechali bez przeszk?d do Brze?an.
  17 wrze?nia 1939r. w godzinach popo?udniowych boj?wkarze z OUN we wsi ?uk?w zamordowali ?pi?cych w ch?opskiej stodole ?o?nierzy.
  1-8. NN. ?o?nierze WP.
  18 wrze?nia 1939r. miejscowy kowal - Ukrainiec, poprosi? stoj?cego przy p?ocie i pal?cego papierosa ?o?nierza WP o ogie?. Ten odstawi? na bok karabin, strzepn?? z papierosa popi?? i poda! papieros z ogniem do przypalenia. Kowal b?yskawicznie to wykorzysta? chwyci! za karabin, odebra? mu pas z amunicj? i poprowadzi? do pobliskiego lasu, gdzie zastrzeli? sw? ofiar?.
  134
первая назад ... 22 ... 44 ... 66 ... 88 ... 110 ... 137 ... 312 ... 487 ... 662 ... 837 ... 1012 ... вперед посл.
В Н И М А Н И Е !
Данный текст был получен автоматически из OCR-программы,
и еще не прошел редакцию, выверку и верстку !

При необходимости использования текста, обязательно сверяйте его с DjVu/PDF-факсимилем !

МНИБ - http://malorus.ru/mnib/
Малорусская Народная Историческая Библиотечка
Кольцо Патриотических Ресурсов