зеркало: германия
ГлавнаяНовостиЦитатыРейтингЖЖ-Блог


 286 
Ludobojstwo
dokonane przez nacjonalistow ukrainskich na Polakach w wojewodztwie tarnopolskim 1939-1946


Вроцлав 2006

1184 стр., 57.50 Мб.подробнее | подписаться | скачать


первая назад ... 45 ... 90 ... 135 ... 180 ... 225 ... 274 ... 426 ... 578 ... 730 ... 882 ... 1034 ... вперед посл.

  ROZDZIA? 9. Ludob?jstwo w powiecie Podhajce
  13. Hubner Antoni, syn Ludwika, lat oko?o 13,
  14. Kami?ski J?zef, lat 43,
  15. Kami?ska Anna, lat 40,
  16. Kaligniela ... kowal folwarku Stanis?awa Gielewicza,
  17. Kaligniela... rodzina,
  18. Kaligniela... rodzina,
  19. Narolska Karolina,
  20. Narolska ... dziecko Karoliny,
  21. Narolska ... dziecko Karoliny,
  22. Narolski... dziecko Karoliny,
  23. Palczak Wiktor, ur. 1916 r.
  24. Palczak J?zef, ur. 1920 r.
  25. Palczak Marcin, lat 50,
  26. Palczak... ?ona Marcina,
  27. Palczak... dziecko Marcina,
  28. Palczak Piotr,
  29. Palczak ... ?ona Piotra,
  30. Palczak ... dziecko Piotra,
  31. Palczak ... dziecko Piotra,
  32. Palczak Julian, syn J?zefa,
  33. Michalewicz Piotr, b. gajowy lasu Rakowickiego,
  34. Okienko ... dzier?awca m?yna w Marianowie,
  35. Czarny Franciszek, lat 40, 36-39. Palczak Felicja i 3 dzieci,
  40. Rozumek Aniela,
  41. Ziemli?ska Stefania, ur. 1927 r.
  42. Ziemli?ska Maria,
  43. Ziemli?ski Micha?,
  44. Skotnik Jan, syn Piotra, lat oko?o 15,
  45. ?ebrowska Julia, pokoj?wka w folwarku zak?uta wid?ami.
  46. Michalewicz Natalia, lat 45.
  25 wrze?nia 1939 r. zamordowano kolejnych dw?ch m??czyzn, w?a?cicieli folwark?w z Marianowa i Doliny: 47. Go??bski Konstanty, kpt. rez. 48. Gelewski Stanis?aw, por. rez. z Szumlan.
  W lipcu 1941 r. zamordowano:
  49. Chruszczewski Franciszek, 50. Skotnik Piotr.
  W listopadzie, grudniu 1943 r. zgin?li z r?k banderowc?w:
  51. Hryni?w Jan, stelmach,
  52. Hryni?w ... ?ona Jana,
  53. Hryni?w... dziecko Jana,
  54. Hryni?w ... dziecko Jana,
  55. Kru?y?ski J?zef, robotnik folwarczny,
  56. Kru?y?ska ... ?ona J?zefa,
  57. Kru?y?ski... dziecko J?zefa,
  58. Kru?y?ski... dziecko J?zefa,
  59. Lis Edward, b. listonosz,
  60. Palczak Karol syn Benedykta,
  61. Palczak... rodzina Karola,
  62. Palczak ... rodzina Karola,
  63. Rozumek W?adys?aw, syn Jakuba, kowal,
  64. Swiderski Jan.
  Publikacje: 29,341,559,568,608,626.
  ?wiadkowie: 377,550,721,961,1450,1536,1657,1825,1826,2003,2508,2628,2718.
  34. Szwejk?w, wie? so?ecka, siedziba parafii, gmina Ho?hocze.
  W 1921 r. wie? mia?a 387 zagr?d i 1911 mieszka?c?w, w tym: 1092 Rusin?w, 798 Polak?w, 19 ?yd?w i 2 Niemc?w. W 1931 r. liczba zagr?d wzros?a do 456, a mieszka?c?w do 2170 os?b.
  3 maja 1943 r. UPA zamordowa?a 4 osoby z rodziny polskiej, dom wraz z ofiarami spalono. Ojciec rodziny J?zef Sobotkiewicz zdo?a? w ostatniej chwili uciec i ocala?:
  1. Sobotkiewicz Rozalia, ?ona J?zefa, lat 50, 3. Sobotkiewicz Aniela, c?rka J?zefa, lat 12,
  2. Sobotkiewicz Jan, syn J?zefa, lat 22, 4. Sobotkiewicz Stanis?aw, syn J?zefa, lat 7. W lutym 1944 r. kilku banderowc?w, w tym Iwan Skorca, uprowadzili swego koleg?
  szkolnego, kt?rego torturowali, wyci?li mu no?em na piersi znak or?a, a nast?pnie przywi?zali nogi do dwu nachylonych drzew, rozrywaj?c go ?ywcem na dwie po?owy.
  5. ?e?ski W?adys?aw, lat 20.
  W marcu 1944 r. Iwan Skorca uprowadzi? swojego krewnego i wraz z innymi banderowcami zamordowa?:
  6. Skorec Bronis?aw, lat 32, ko?cielny parafii Szwejk?w. W listopadzie 1944 r. zamordowano:
  271
первая назад ... 45 ... 90 ... 135 ... 180 ... 225 ... 274 ... 426 ... 578 ... 730 ... 882 ... 1034 ... вперед посл.
В Н И М А Н И Е !
Данный текст был получен автоматически из OCR-программы,
и еще не прошел редакцию, выверку и верстку !

При необходимости использования текста, обязательно сверяйте его с DjVu/PDF-факсимилем !

МНИБ - http://malorus.ru/mnib/
Малорусская Народная Историческая Библиотечка
Кольцо Патриотических Ресурсов