зеркало: германия
ГлавнаяНовостиЦитатыРейтингЖЖ-Блог


 286 
Ludobojstwo
dokonane przez nacjonalistow ukrainskich na Polakach w wojewodztwie tarnopolskim 1939-1946


Вроцлав 2006

1184 стр., 57.50 Мб.подробнее | подписаться | скачать


первая назад ... 68 ... 136 ... 204 ... 272 ... 340 ... 411 ... 540 ... 669 ... 798 ... 927 ... 1056 ... вперед посл.

  ROZDZIA? 14. Ludob?jstwo w powiecie Trembowla
  Napastnicy wykorzystali rop?, naft? lub benzyn?. Uda?o si? podpali? budynek. Wi?kszo?? sp?on??a ?ywcem w budynku.
  Tej nocy zgin?li: 11-12. Buczkowski J?zef i jego c?rka Klaudia, lat 16,
  13. Buczkowski... lat oko?o 40,
  14. Grab... kobieta,
  15. Holyk... kobieta,
  16. Jasi?ska Maria,
  17-19. J??wiak Alfred z synami Wies?awem i Zbigniewem, 20. Krzy?anowski Bronis?aw, 21-22. Krzy?anowski Leon i jego ?ona Stanis?awa,
  23. Koz?owska Marcela,
  24. Rychlewska Maria,
  25. Solarz Tadeusz,
  26-27. Szlachta Jan i jego syn Zbigniew,
  28. T?goborski Rudolf,
  29. Tustanowska Joanna,
  30. Wyspia?ski Jan, lat oko?o 50,
  31. Wyspia?ski Bronis?aw,
  32. Wyspia?ski Tadeusz, brat Bronis?awa,
  33. Chuderski Marcin, '34-41. N.N.
  W czerwcu 1945 r. Adela Krzy?anowska z d. Hormacij, Ukrainka, otrzyma?a list od swego m??a Polaka, aby przyjecha?a do niego do Polski. Po za?atwieniu odpowiednich dokument?w na wyjazd posz?a do swoich rodzic?w po?egna? si? przed odjazdem. U nich zasta?a swego brata Micha?a - banderowca, by?ego ?o?nierza z dywizji SS-Galizien, przez kt?rego zosta?a zamordowana w drodze powrotnej do domu za to, ?e zamierza?a wyjecha? do Polski.
  42. Krzy?anowska Adela z d. Hormacij, Ukrainka, ?ona Polaka.
  Publikacje: 29,177,301, 325,329,601,602,691. ?wiadkowie: 261,330,333,1076,2000,2087,2233,2499,2802.
  26. Na?u?e, wie? so?ecka, parafia i gmina Strus?w.
  W 1921 r. wie? mia?a 93 zagrody i 662 mieszka?c?w, w tym: 338 Rusin?w, 322 Polak?w i 2 ?yd?w. W 1931 r. liczba zagr?d wzros?a do 148, a mieszka?c?w do 681 os?b. Polacy i Ukrai?cy stanowili po oko?o 50%.
  W lutym 1944 r. zostali zamordowani przez banderowc?w:
  1. Bartk?w... m??czyzna,
  2. Kapusta... m??czyzna.
  Publikacje: 376,601, 602. ?wiadkowie: na podstawie publikacji.
  27. Nowy Tyczyn, wie? so?ecka, parafia i gmina Darach?w.
  W 1921 r. wie? mia?a 29 zagr?d i 155 mieszka?c?w, w tym: 151 Polak?w, 3 Rusin?w i 1 ?yd. W 1931 r. liczba zagr?d wzros?a do 44, a mieszka?c?w do 196 os?b. Przewa?ali Polacy, mieszka?a tu jedna rodzina ukrai?ska i jedna ?ydowska.
  W latach 1944 -1945 wobec ci?g?ych napad?w rabunkowych boj?wek UPA i zagro?enia ?ycia, wi?kszo?? Polak?w opu?ci?a rodzinne domy i schroni?a si? w innych, bezpieczniejszych, miejscowo?ciach. W tym czasie z r?k boj?wkarzy UPA zgin??o 6 os?b:
  1-6. N.N.
  Publikacje: 361,601,602. ?wiadkowie: na podstawie publikacji.
  408
первая назад ... 68 ... 136 ... 204 ... 272 ... 340 ... 411 ... 540 ... 669 ... 798 ... 927 ... 1056 ... вперед посл.
В Н И М А Н И Е !
Данный текст был получен автоматически из OCR-программы,
и еще не прошел редакцию, выверку и верстку !

При необходимости использования текста, обязательно сверяйте его с DjVu/PDF-факсимилем !

МНИБ - http://malorus.ru/mnib/
Малорусская Народная Историческая Библиотечка
Кольцо Патриотических Ресурсов