зеркало: германия
ГлавнаяНовостиЦитатыРейтингЖЖ-Блог


 52 


Годовая подборка Народа за 1892-ый год

Львов,1892

252 стр., 14.60 Мб.подробнее | подписаться | скачать


первая назад ... 20 ... 40 ... 60 ... 80 ... 100 ... 124 ... 145 ... 166 ... 187 ... 208 ... 229 ... вперед посл.

  ці продаг за добрі гроші куїнмевіїм гостям набіл, яйці, ягоди, гриби, стоіть далеко літне від мужика, що за иесі гроті продай toto само жидам і жидівкам в місті, і тратять крім того час і силу на хід до міста.
  Однак рівночасно зо збільшеним грошевих доходів, витворюс залізниця у мужика нові видатки грошеві. Наперед вже. сам гріш домагався того, щоби его видати. З.-рібкн, які отпираються мужнкови при будові залізниці і по сі отвореню, становлять ненредвцдясеиє + в будя;еті мужицмм. Певно, що у иеодного мужика є вже готове мінус, котра жде на плюс, є вже готова діра, котру гріяша треба в ткати. Ate найдеся і такий мужик, у котрого такоі ді;щ нема і в такім сяучаю нічо природиійщого над те, що такий щасливий мужик найде собі легко н о в у діру, в котру буде міг зароблений гріш встромити, у него настануть тепер нові видатки, котрих перше немав. Всі обставини складаються на то, щоби такого мужика призвичаїти до нових видатків. Місцеві мужики стикаються з чулеосторонними робітниками і наставниками, що роблять коло будови нового шгяху залізиичого і крім сІФІлісу переймають від них нові звичаї, нову ношу, нові пісні і нові слова. Такий сам вплив мають чужосторонні робітники і наставники яаняті при фабриках, тартаках, копальних і т. п. відкритих в наслідок отворени нового шляху залізиичого.
  Поміж такими робітниками і наставниками буває чимало міщухів (з людности міекоі) і чимало чужинців : Мазурів, Поляків, Італіяпців, Німців, Чехів, угорских Русявів... У таких робітників звичайно одежа купована, Фабрична, з бавовни, а.не з.льиу, Конопель або вовни. У них чоботм, пе ходаки. Вони курять цигаро, не люльку, пють пиво, не горівку, посвистують міскі уличні ме- льодіі, говорять чужим язиком. Вони уважають себе вис- шими від „дурного хлопа", а муясик виднть, що вони „носять ся і держать себе" більше „з паїїска" і бере собі від них цримір.
  В такім селі, де с стація залізнича, настає далеко більший рух. Мужикови чим раз достійте доводиться виді™, людей, і зноситися 8 людьми, що носяться „я панска", „по міеки". Крім того і сам муясик маючи залізницю „під иосом" чим раз частійше вийіздить по -oa-Moati свого -соли- і свові—околиці;—;пг -більших або менших міст і чим раз частійше стикався з нівіл'шацїєю і еі добутками.
  З другої сторони до такого села, де е стація залізнича, стягався більше число жидів і купчиків. Де перед тим була одна корчма, отвираеея тенор ще оден або два склепики, котрих перед тим не було. В селі мояс вже дістати перкалю, цукру, мила, коріпя, пптльо- ваноі муки, чоботів, хусток, Фартушків, пацьорок, няфти... Мужик сам частійше виііілдитг. до міста на торг, иа продай; і на купно.
  Всі ті обстаїшпи складаються па те, що в селі настає нова мода. Вмісто ходаків починають убувати мужики чоботи: сперту богачі, потому бідніііші, спершу господарі, потому ґаздині. В місто льняних і конопляних сорочок і раш.тухів появляються перкалеві: вмісто вовцяшгх сіракіс домашного виробу появляються куповані камігіо.ті, сітгнсерії. уііоші, лейбики etc. Довгі кучері обстригають... Вмісте люльку курить -молоде
  іюко.ііні)" цнгарета (ігаиіросн) (т. зв. „дзигару"), вмісто горівкіг починають пити іпшо , гербату. (чай) і навіть кгву: каву і гербату любить мужик моцно засо.тодитії цукром. Курні хати реформуються: появляються димарі і „авгельокі" залізні кухоньки. Вмісто угля вічно тліючого в печи, котре, нічого не коштує, купує муясак сірнички. Вмісто іти тілько або йіздитя волане мужик іііздить залізницею. Про те послідне доводилося мені балакати з мужиками (з Верховинцями з Тухольщиіш). Вони хвалили собі залізницю і говорили, що вона дуже гана (було сс вже по заведеню иолосовоі тарифи). „Як шо не було залізниць говорили вони, і до міста треба було йіхати возом, то рогачки і тота горівка, що по дорозі по корчмах випилася, тричі або пить раз тілько коштували, що білет на залізницю : а кілько то було клопоту з тим! А тепер залізницею піде чоловії: як пан, талі швидко!" З того виходило би, що йівда залізницею повинна би вменшити грошеві видатки мужика. Але-ж від тих самих мужиків довідався я, що по йіх селах господарі, що переджо йіздили волами, до міста два або три пази до року,_тапер йіздять—шість - afio-^-віещ-раз- до року. Значить: хотяй одна подорож коштує менше, так за те більше подорожей і загальна сума видана на п0йі8дші значно вростає. Але звісно, що мужик не на снацер піде до міста : він піде на продаж або на купно, або на одно і друге. І таким способом посередно збільшує залізниця оборот грошевий у мужика. І ие одна інновація заводиться в селі в наслідок заведеня валі- вииці. В хатах мож побачити вигарки і у декого і ки- шонковий цигарок подиблеся; місто деревянпх кубків заводяться цинові; шибки у вікон більші, нові хати будуються на німецкий спосіб ; місто дерсвяних лижок мож побачити цинові лнжки і відедьці ітд ітд. Все те мужик купує тепер за гроші, а перед тим або зовсім пебуло того у него (як иигарки), або сан собі робив (кубки деревині, лижкіі...)
  (Далі буде) В. Охримович.
  Полеміка й дописи.
  В СПРАВІ НАШИХ ВІДНОСИН ДО МОСКВОФІЛІВ. Від д. Ю. Яворского ми дістали письмо, в котрім він протестує кротів t0vo, буцім би то він і інші т. назв. молоді москвофіли готові були за матеріяіьні користи запродати своі нереконаия. Ми того не казали, а тілько констатували Факт економічної залезкности молодих від старих москвофілів, утрози сих оста-
  тних і тє, що ті угрози Зробили cbog,
  т. є. між іншими здержали нубличну маніфестацію оішозиціі в „Ак. Кружку". Супротів того д. Яворский наводить Факт, що на комерелх після москвофільского віча у Львові, члени від. „Буковини" й Ак. Кружка виступили з „безу- еловною ошіозицісіо иротнв'ь рутен- ства и малед» цтва т. з. „с тарыхт,", какая проявилась вь cas:oii рі.зкой Форм/і;в. Далі д. Яворский пише до слова таке:
  ,,Если-же я и мои товарищи. іш?вшіе не- ечастье виступать вь одно время искжючитель-
первая назад ... 20 ... 40 ... 60 ... 80 ... 100 ... 124 ... 145 ... 166 ... 187 ... 208 ... 229 ... вперед посл.
В Н И М А Н И Е !
Данный текст был получен автоматически из OCR-программы,
и еще не прошел редакцию, выверку и верстку !

При необходимости использования текста, обязательно сверяйте его с DjVu/PDF-факсимилем !

МНИБ - http://malorus.ru/mnib/
Малорусская Народная Историческая Библиотечка
Кольцо Патриотических Ресурсов