зеркало: германия
ГлавнаяНовостиЦитатыРейтингЖЖ-Блог


 52 


Годовая подборка Народа за 1892-ый год

Львов,1892

252 стр., 14.60 Мб.подробнее | подписаться | скачать


первая назад ... 13 ... 26 ... 39 ... 52 ... 65 ... 83 ... 111 ... 139 ... 167 ... 195 ... 223 ... вперед посл.

  пледі, підложивши собі під голову дорожнин сак та маленьку подушечку, і таки, аж розбудивши лісне, перевів на якесь, но его думці, більше комфортне ліжко.
  Б ранці ми пойіхали в Галич. Там палі кинулось у вічі велике число вояів, що ходили патрулями по місту, немов вижидаючи бунта. Народу приГгіхало иа мітінг душ з ('c було для нас, Росіян, невидана річ. Алей: урядники віча робили все мов навмисне, щоб віче як можна менше принесло користи народу..
  Перш усього вони почали правити наїі- торжественні церковні служби Греко-восточпі служби в загалі пораховані більше на монахів, аніж на мирян, та ще наших, холодних геранін, де людина мусить більше працювати, ніж по Сірі- ях та Сгиитах. А вже до таких пригод констї- туційиого житя, як мітінги, ті служби зовсім не підходять. На них іде найменше I1/« % години, після чого люде зостаються голодні й потомлені ^Д-лщгло-Адшні слухати іішітічішх—ораташів,- —
  Оратори-ж галицкї страшно незручні: не вміють говорити коротко, образно і просто про діло, а несуть хріі, зложені по старій риториці, довгезпі, бліді, темні і страшенно скучні. Витерпіти галицкий мітінг — тяжка робота навіть для вишколеної людини, тим наче для простої. До того оратори тов. Качковского, яко спеціальні твердо-русси, навмисне говорили таким язиком, що й мені напр. було часто дуже важко йіх розуміти. Я навмисне старавсь міститись серед муясиків, котрим були відведені місця по краям шоии, досить тісні, бо середину, більш простору засіли „отці" і йіх „краса- виці". Ті „хлопи" дуже пильно прислухались до промов: видимо щиро заінтересовані були мітіпгом, але дуясе мало розуміли промови. Часто вони оглядались иа вкрути, шукаючи, щоб хто йім пояснив, про що ходить. Я не раз мусів зрезюмувати моїм сусідам суть промови і до мепе стали обертатись сусіди, коли чого не розуміли. „Починаються внески поодиноких членів!" викликнув предсідатель віча. „Що ж -ве-ми-шчзим?- ще пестив——спитала- мене сусідка, жінка, котра з чоловіком дуже прислухалась до промов, але очивидно майже нічого з них не розуміла. Чоловік єі розумів не більше.
  Після промов була „часть забавна" — провулка иа замок, де грала музика, між іншим і нонулярноі коломийки. Тілько-ж і та часть була не живійша. Надутість, церемонність видно було на кождім кроку. Авторитети ходили, надувшись, окремо, і видимо нудились. По бли- зу йіх так само нудилась простійша „інтелігенція", а далі „народ". Нігде ні живої розмови, ні веселости (Як взорець галицкоі церемон- ности роскажу пригоду, бувшу ще до мітінга. Ми були коло церкви. Народу було багато, а церква була мала; попи правили довго. Масса народу стояла, або й сиділа, коло церкви. Сі.їй й ми на траві, прославши пледи. З нами говорив Евг. Желіховский. Ми єго просимо сідати коло пас. „Та я сівбим, відказує, — та боюся, ажебим ся ие скомпромітував: тут можуть бути мої ученикн").
  На нашу групу скоса псі поглядали, аж :
  [ поки нарешті підскочив до мене один відепьекиїі. ! москвофіл, але скоро відійшов, бо втомився го- I ворити ..чіістьшь русскігдгь .іитературішш, язы- I комі,", котрого „чистота" ясна була перед моєю росіін'кото мовою. Підійшов був потім один буковийекнй пін, котрий сказав мені секретним шоііотолц що за ним як і в загалі „яч нами, православними" слідить, як би він не сказав чого проти „пспогрішішпсти пани". Нін дуже здивувався, коли я єго спитав, чому ніхто на мітінгу пе зачепив пі одної живоі політичної, соціальної чи економічної справи, і скоро втік під нас Я потім замітив, що її уніатскі попи по селах, навіть такий Штпіщши (ангор книги про Гуцулів котрого винили о ирнедужніеть до полоиіз .іу) охнче зачинали зо мною розмову проти нсиогріїнимости папи.
  Скінчилось гуляш:, скінчився ііообіднші збір мітінга, иа котрому молодки член М. Навлик підняв справу про переклад иа народну моїи -цершнинвг-тагог. Ншро пе нідяер—еєі-думки—Після мітінга зосталась в усіх тілько утома. Ми, Украйінці, позволили <".обі говорити, що кодиб у нас була така воля, то інакші б у нас плоди давали мітінги Галичанс, навіть радикальній- ші, мовчали конфузливо, або складали вину на „москвофілів", проводирів мітінга.
  Після раннього мітінга мені довелось обідати серед купки й народовців, переважно молодих попів. Завелась розмова між іншим про „Просвіту". Тоді Просвіта не печатала навіть утілітарних книг (про гній, закони і т. і.) а виключно бакчки для дітей 'та біографі і чудотворців. Се ній закидав я в К. Телеграфі*. „Правда" відповідала, що Просвіта добре робить, бо перше треба навчити народ „моральпости".
  Молоді попи в Галичі говорили те-ж саме. „Але ж, прошу вас, — казав я, — паніть, колиб се було правда, то якоі моральиоеги навчать чудотворні казки про те, як той ходив по воді, а другий по воздуху іт. д.? Вже коли хочете навчати масу христіяпскоі моралі, то чому ви не ширите просто євангелія, ііаир. в Чїуяініевомї" перекяадН1"- На—ее мені—від повідали явно, щоб тілько підкрутитись, бо й сван- гелїзм м )і собесідники вважали за щось дуже ліберальне. Між аргументами були й такі, що хлоп занадто мало розвитий, щоб просто читати євангеліє.
  Наступив кінець мітіигу, — і ми пішли на етацію, звідки О. Подолівский і О. Т. му- сіли йїхати па Львів і далі в Росію, а я з X. Г>. на Чернівці На сгаціі зібралось, чимало люду, і X. В. з своім антісемітізмом сам відкрив там мітінг, в котрому взяли участь і жиди i? мужики. ..інтелігенція" видимо тікала від того мітінга.
  (Далі буде). М. Драгомаиов,
  Полеміка й дописи.
  ТВОЯ ОТЬ ТВОІІХЬ... Чериовсцка. . ІЬ- і;мііипаи па рікам в ч її.:; с.|). па центра іыіпіі уряд народог.і'іаіі партіі. ти і: па . іьп.оішіі. іменно
первая назад ... 13 ... 26 ... 39 ... 52 ... 65 ... 83 ... 111 ... 139 ... 167 ... 195 ... 223 ... вперед посл.
В Н И М А Н И Е !
Данный текст был получен автоматически из OCR-программы,
и еще не прошел редакцию, выверку и верстку !

При необходимости использования текста, обязательно сверяйте его с DjVu/PDF-факсимилем !

МНИБ - http://malorus.ru/mnib/
Малорусская Народная Историческая Библиотечка
Кольцо Патриотических Ресурсов