Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:

"2.7 Як С. Бандера оцінював взаємостосунки ОУН з гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни"

21

Примітки

[1] Armstrong I.A. Ukrainian Nationalism. 1939 - 1949. New-York, 1955. Р. 20 - 23.
[2] Герен Аллен. Серый генерал. М., 1970. С. 84,85, 90.
[3] Прокоп М. В сорокові родини протинімецької боротьби // Сучасність. Мюнхен, 1981. Ч. 10. С 37.
[4] Там же. С 57.
[5] Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Париж - Нью-Йорк, 1966. №5. С 1725.
[6] Субтельний О. Україна: історія. К., 1991. С 382.
[7] Лисяк-Рудницький І. Напрями української політичної думки. Записки НТШ ім. Т. Шевченка. Львів, 1991. Т. ССХХІІ. С 58.
[8] Там же. С 59.
[9] Armstrong I.A. Collaborationizm in World war II // Journal of modern history. 1968. V. 40. No. 3. P. 400.
[10] Донцов Д. Вісник. 1937. T.5. Кн.1. С. 63.
[11] Сосновсъкий М. Дмитро Донцов: політичний портрет. Нью-Йорк - Торонто, 1974.
[12] Там же. С. 292.
[13] Островерха М. Муссоліні, людина і чин. Львів, 1934. С. 3 - 4.
[14] Донцов Д. Де шукати історичних традицій Львів, 1941. С 79.
[15] Конрад М. Націоналізм і католіцизм. Львів, 1934. С. 14 - 45.
[16] Липа Ю. Українська доба. Львів, 1934. С 28-29.
[17] Єндик Р. В каданах раси. Краків, 1940. С. 43.
[18] Сціборський М. Націократія. Париж, 1935. С 49, 56, 67, 71.
[19] Там же. С. 72.
[20] Там же. С 77.
[21] Там же. С 77 - 78, 82, 89.
[22] Там же. С. 109.
[23] ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4, спр. 366, арк. 184.
[24] ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4, спр. 356, арк. 33.
[25] ЦДАГО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 37, арк. 30-32.
[26] ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4, спр. 359, арк. 4.
[27] ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 927, арк. 17 - 18, 21.
[28] Див.: Бандера С. Перспективи української революції. Видання ОУН, 1978.
[29] Паньківський К. Роки німецької окупації. Нью-Йорк - Торонто, 1965. С.6.


"2.7 Як С. Бандера оцінював взаємостосунки ОУН з гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.