Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Деятели --> Петлюра, Симон (Статьи)СИМОН ПЕТЛЮРА

НОТА ДО НАЙВИЩОЇ РАДИ СОЮЗНИХ І СПОЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ У ПАРИЖІ

Українська Народня Республіка. Голова Директорії і Головний Отаман Республіканських Військ.

17 січня 1920 р. № 881. Ставка.

Уряд Української Народньої Республіки має честь довести до відома Найвищої Ради Союзних і Сполучених Держав слідуюче:
З грудня місяця 1918 року Українська Народня Республіка веде невпинну і рішучу боротьбу з большевиками. Виключно своїми власними силами, без усякої допомоги зовні, український нарід обстоює своє національне незалежне життя і кров'ю своїх кращих синів будує самостійну державу. В тій боротьбі загинули вже десятки тисяч українського війська.
І нині під час третьої спроби окупації України російськими комуністами, український нарід також не дозволить робити над своїм тілом комуністичних експериментів, не дозволить чужинцеві панувати над собою.
Але боротьба ця надзвичайно утруднена бльокадою, яка заряджена Найвищою Радою Союзних і Сполучених Держав і разом з Совєтською Росією захоплює український нарід. Бльокада ця, не будучи в силах зупинити нелегального товарообміну і зв'язаної з ним деморалізуючої спекуляції, осягає лише того, що позбавляє Уряд Української Народньої Республіки змоги заосмотрити військо і населення медикаментами і санітарним матеріялом і таким чином протиділати страшним епідеміям тифу і холери, що винищують армію і цивільне населення.
Ця страшна небезпека, яка є не тільки небезпекою для України і сусідніх з нею держав, але, може, й для всієї Европи, дає Урядові Української Народньої Республіки право, котре є одночасно обов'язком перед українським народом і всім населенням Европи, звернутись до Найвищої Ради Союзних і Сполучених Держав з просьбою придивитись тяжкому становищу, в якому знаходиться український нарід, і дати Урядові Української Народньої Республіки змогу боротись зі страшною фізичною загрозою життю населення України. Уряд Української Народньої Республіки має честь просити Найвищу Раду Союзних і Сполучених Держав дозволити вільний перевіз на Україну ліків і санітарного матеріялу, які Урядом Української Народньої Республіки давно вже закуплені на заході Европи, але й досі не можуть бути привезені на місце.
Уряд Української Народньої Республіки має честь зазначити, що тепер на Україні в районах, вільних від боль-шевиків, іде енергійна праця над реорганізацією війська, відродженням економічного життя і відбудовою держави на принципах суто демократичного парляментаризму.
Уряд Української Народньої Республіки має честь просити Найвищу Раду Союзних і Сполучених Держав прихильно віднестись до цих його стремлінь і передовсім уможливити фізичне оздоровлення країни. Без цього необхідного фізичного оздоровлення Україна, що була колись житницею Европи, буде тепер осередком епідемій. Таким чином, Україна не зможе дати вже Европі своїх величезних запасів хліба. Уряд Української Народньої Республіки думає, що фізичне оздоровлення України було б разом з тим першим дійсно міцним кроком в розвиванні східньої проблеми, яка займає тепер Найвищу Раду Союзних і Сполучених Держав.
Уряд Української Народньої Республіки надіється, що Найвища Рада Союзних Держав не відмовить вжити заходів, які могли б поліпшити санітарне становище України.
Оригінал підписали:
Голова Директорії і Головний Отаман Республіканських Військ: Петлюра.
За Голову Ради Міністрів Військовий Міністер Ген. Штабу Полковник Сальський.
За Міністра Закордонних Справ Міністер Праці: Осип Безпалко.Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.