Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Движения --> Националисты (История Националистов)
     Деятели --> Полищук, Виктор (Основные работы)
     Факсимиль материала на МНИБ
     Приобрести книгу (бумажную версию)

"Гiрка правда. Злочиннiсть ОУН-УПА (сповідь українця)"

452

Пояснення деяких абревіатур

АБН Антибільшовицький Блок Народів: офіційно не відомо ким фінансована організація, формальним засновником якої була ОУН-б, до складу входять крайнє націоналістичні елементи з різних країн. Вперше назовні почала діяти 1949 р. в Единбурзі, Шотландія.
ДЦ УНР Державний Центр Української Народної Республіки: подоба УНР за кордоном, після II світової війни опанований ОУН-м. 1992 р. перестав діяти.
ІСНО Ідеологічно Споріднені Націоналістичні Організації: організаційна надбудова ОУН-м, виступає також під назвою СКР ІСНО, тобто Світова Координаційна Рада ІСНО.
КУК Конгрес Українців Канади: парагромадська організація у Канаді, опанована й контрольована українськими націоналістами.
КУН Конгрес Українських Націоналістів: мутація ОУН-б на Україні, очолювана Славою Стецько. Організація реєстрована як легальна.
КУППО Конференція Українських Політичних Партій і Організацій: ефемерна організація, на терені якої фракції ОУН намагалися погоджувати спільну лінію щодо загальних напрямків політики ОУН.
ОУН Організація Українських Націоналістів: заснована 28.1. - 2.ІІ.1929 р. у Відні.
ОУН-б фракція ОУН бандерівців, постала 1940 р.
ОУН-м фракція ОУН мельниківців.
ОУН-з фракція ОУН, яка постала 1954 р. після розколу в ОУН-б. Називають її також "двійкарями" від дуумвірату Лев Ребет і Зенон Матла, а ще називають її "угаверівці".
ОУН-Р те саме що й ОУН-б.
ЗЧ ОУН те саме що й ОУН-б.
ОУН-сте саме що й ОУН-м.
ОДВУОрганізація Державного Визволення України: парагромадська організація ОУН у Сполучених Штатах, тепер контрольована ОУН-м.
ПУН Провід Українських Націоналістів: головний орган ОУН, після розламу в ОУН головний орган ОУН-м.

453

РП ОУН Революційний Провід ОУН: головний орган ОУН-б.
СКВУ Світовий Конгрес Вільних Українців: організація світового (західного) масштабу як надбудова українських націоналістів.
СКВ Самооборонні Кущові Відділи: озброєні (часто вилами, дрючками, ножами) відділи, до складу яких входили місцеві селяни, підлеглі ОУН-УПА.
СБ ОУН Служба Безпеки ОУН: орган терору ОУН, після розламу ОУН-б.
УАКРада Українська Американська Координаційна Рада: парагромадська надбудова ОУН-м у США.
УДР Українське Державне Правління: орган ОУН-б що намагався втримати тяглість "державності", створеної ОУН-б 30.06.1941 р. у Львові.
УЦК Український Центральний Комітет: легальна організація що діяла в Генеральній Губернії, постала 1941 р. у Кракові, очолювана Володимиром Кубійовичем, контрольована ОУН-м, співтворець СС дивізії "Галичина".
УДК Українські Допомогові Комітети: теренові організації УЦК, що діяли в Генеральній Губерні, зокрема в Холмщині й на Підляшші.
УНДО Українське Національно-Демократичне Об'єднання: українська політична партія, що діяла в міжвоєнний період в Польщі з центристських позицій.
УНК Український Національний Комітет: ефемерний орган що постав 15.III.1945 р. в Берліні, очолюваний полк. Павлом Шандруком. Спроби покликання до діяльністі УНК були напередодні гітлерівської агресії на СРСР в Кракові, також у Львові після припинення "Акту ЗО червня", також у Києві.
УHP Українська Народна Республіка: українська держава, проголошена 22 січня 1918 р. в Києві.
УНО Українське Національне Об'єднання: парагромадська організація ОУН у Канаді, тепер контрольована ОУН-м.
УГВР Українська Головна Визвольна Рада: утворення ОУН-б, що мало свідчити, що це рід парламенту. Постала 1944 р. в липні в лісах Сдіного Бескиду.
УПА Українська Повстанська Армія.
УHPA Українська Народно Революційна Армія: назва відділів Тараса Бульби-Боровця від серпня 1943 р.

454

УНСО Українська Національна Самооборона: Підпорядковані ОУН-УПА відділи селян в Галичині, відповідник СКВ на Волині.
УНА Українська Національна Армія: армія, яка мала неначе постати після створення 15.111.1945 р. УНК в Берліні. Не постала, бо не було вже на це часу. Ядром УНА мала стати СС дивізія "Галичина", але вона до останньої хвилини війни воювала в рамках "Ваффен-СС" під командуванням генерала СС і гітлерівського штабу.
УККА Український Конгресовий Комітет Америки: організаційна надбудова ОУН-б у Сполучених Штатах.
УВФ Український Визвольний Фронт: організаційна надбудова ОУН-б світового масштабу.
УВФ Український Визвольний Фонд: складова частина УНО в Канаді, яка займається збиранням фондів для ОУН-м.
УРП Українська Республіканська Партія: мутація ОУН-м на Україні.
УРКП Українська Республіканська Консервативна Партія: фрагмент мутації ОУН-б на Україні.
ВЗУН Великий збір Українських Націоналістів, найвищий орган ОУН.
ЗУЗ Західноукраїнські Землі: території на захід від ріки Збруч, до яких ОУН зараховує також "Закерзонську Україну", тобто Лемківщину, Холмщину й Підляшшя.


"Гiрка правда. Злочиннiсть ОУН-УПА (сповідь українця)"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.