Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Движения --> Националисты (История Националистов)
     Деятели --> Полищук, Виктор (Основные работы)
     Факсимиль материала на МНИБ
     Приобрести книгу (бумажную версию)

"Гiрка правда. Злочиннiсть ОУН-УПА (сповідь українця)"

462

Примітки

Частина І
ЗЛОЧИННІСТЬ ОУН

Розділ 1 - Потреба правди

1. Jan Lukaszow (Tadeusz Andrzej Olszanski): Zeszyty Historyczne, Instytut Literacki, zeszyt 90, Paryi, 1989

2. Feliks Budzisz: "Obowiazek pamieсі", "Gazeta Gdanska", 9.IV.1990; Zdzisiaw Jagodzinski: "Morituri viventes obligant", "Tydzien Polski", 3.XI.1990, Londyn

3. Akt Koncowy Bezpieczenstwa і Wspolpracy w Europie, Warszawa, 1990

4. Петро Мірчук: "УПА 1942 - 1952", Мюнхен, 1953.

5. "Віднова", № 5/1986, Мюнхен.

6. Григорій Стецюк "Непоставлений пам'ятник", Вінніпег, 1988.

7. "Kronika Zamojska" 1992 витинок без точної дати.

8. "Літературна Україна", Київ, 14.11.1991 р.

Розділ 3 - Термінологічні справи

1. Wielka Encyklopedia Powszechna, Warszawa, 1963, t. 4, стор. 86.

2. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", Мюнхен, 1968, стор. 93.

3. "Вісті комбатанта" № 5/1986.

4. A. Szczesniak, W. Szota: "Droga do nikad", Warszawa, 1973, стор. 212.
- Історичний Атлас України, Нью-Йорк, 1980, к. 22.
- Атлас України й сумежних країв, Львів, 1937, к. 10.

5. Encyclopaedia Britannica, 1973, t. 6, стор. 205.

6. "Правда", Москва, №№ за 28 і 30.07.1992.

7. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 33.

8. Там же, стор. 368.

9. "Glos Polski", Toronto, 19 JX. 1992

10. "Віднова", № 4/1986, Мюнхен.

11. Словник української мови, Київ, 1970, т. 1, стор. 99.

12. Slownik Jezyka Polskiego, Warszawa, 1978, t. I, str. 121

13. Encyclopaedia Britannica, 1973, t. 16, стор. 60.

14. Словник української мови, Київ, 1970, т. 2, стор. 60.

15. Edward Prus: "Herosi spod znaku tryzuba", Warszawa, 1985

463

Розділ 4 - Поняття українського націоналізму

1. "Літературна Україна", Київ, 22.07.1992.

2. Матеріали Конгресу української вільної ПОЛІТРІЧНОЇ думки, збірник 2, Мюнхен, 1973.

3. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид. стор. 95.

4. Там же, стор. 126.

5. Там же, стор. 577.

6. "Гомін України", Торонто, 16.09.1992.

7. "За вільну Україну", Львів, 20.02.1992.

8. Енциклопедія українознавства, т. 5, стор. 1723-1728.

8а. "Новий шлях", Торонто, 3.10.1992.

9. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит.вид. стор.126.

10. Словник української мови, цит.вид., т. IV, стор. 602.

11. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", ЦРГГ. ВРІД. стор. 277 і наст.

12. A. Szczesniak, W. Szota: "Dorga do nikad", op. cit., стор. 50.

13. Євген Онацький: "Увічному місті" II, Торонто, 1981, стор. 368.

14. Там же, стор. 200.

15. "Демократична Україна", Київ, 30.VI. 1992.

16. "Молодь України", Київ, 7.02.1992.

17. Дмитро Донцов: "Націоналізм", Лондон, 1966, стор. 243.

18. Петро Мірчук: "УПА - 1942-1952", Мюнхен, 1953, стор. 285.

19. "Гомін України", Торонто, 19.VIII.1992.

20. "Гомін України", Торонто, 1.VII.1992.

21. "Літературна Україна", Київ, 2.IV.1992.

22. "За вільну Україну", Львів, 1.V.1992.

22а."3а вільну Україну", Львів, 14.VIII.1992.

23. "Україна", Київ, № 14/1992.

24. "Демократична Україна", Київ, 13.VI. 1992.

25. "Українське слово", Париж, 1992 (вирізок без дати).

26. Мирон Лозовський: "Село Лази", Торонто, 1988.

27. "Демократична Україна", Київ, 30.VI/1992.

28. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 93.

29. Там же, стор. 126.

30. Там же, стор. 126.

31. "Енциклопедія українознавства", цит. вид. стор. 1724.

32. "Україна молода", Київ, 30.VI.1992.

33. Дмитро Донцов: "Націоналізм", Лондон, 1966.

464

34. Генри Галлей: "Біблійний довідник", Торонто, 1985, стор. 511.

35. "За вільну Україну", Львів, 12.ХII.1991.

36. "Енциклопедія українознавства", цит. вид., стор. 1723.

37. "Молодь України", Київ, 25.III.l992.

38. "За вільну Україну", Львів, 31.VII.1991.

39. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", Мюнхен, 1968.

40. Там же, стор. 92.

41. Там же, стор. 92-93.

42. Там же, стор. 93.

43. Там же, стор. 98.

44. Словник української мови, цит. вид., т. X, стор. 503.

45. Петро Мірчук: "Нарис Історії ОУН", цит. вид., стор.93.

46. Там же, стор. 94.

47. Там же, стор. 94.

48. Там же, стор. 95.

49. "Правда", Москва, 4,18,21.VII.1992.

50. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 95.

51. Там же, стор. 98.

52. Там же, стор. 98.

53. Там же, стор. 98.

54. "Правда", Москва, 22.ІХ.1992, "Тень Вавилона".

Розділ 5 - Організаційна структура ОУН

1. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор.557.

2. Там же, стор. 557.

3. Там же, стор. 578.

4. Там же, стор. 579-580.

5. Там же, стор. 580.

6. Там же, стор. 581.

7. Там же, стор. 100.

Розділ 6 - Передумови постання ОУН і її діяльність до 09.1939 р.

1. "Нові дні", Торонто, ІХ/1992.

2. Андрій Білинський: "Погляд на минуле й українські перспективи", Чікаго, 1970.

3. Там же, стор. 7.

4. Там же, стор. 8.

5. Там же, стор. 9.

6. Промова лідера ОУН-м Ждановича, "Свобода", США, №№ 141-143, 1969, за А. Білинським.

465

7. Андрій Білинський. "Погляд на минуле... ", цит. вид., стор. 11.

8. Там же, стор. 12.

9. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 11

10. Там же, стор. 23.

11. Там же, стор. 24.

12. Словник української мови, цит. вид., т. XI, стор. 157.

13. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 24.

14. Там же, стор. 25.

15. Проект Конституції України, "Демократична Україна", Київ, 21.07.1992.

16. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 26.

17. Там же, стор. 27.

18. Там же, стор. 28.

19. Там же, стор. 29.

20. Андрій Білинський: "Погляд на минуле... ", цит. вид., стор. 22.

21. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 31.

22. "Polska w latach 1918-1939", wybor tekstow zrodlowych, Warszawa, 1986, стор. 67.

23. Там же, стор. 84.

24. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 32.

25. Стаття 72, пункт 2, підпункт б) Квітневої Конституції Польщі.

26. "Polska w latach 1918-1939", wybor tekstow zrodlowych, Warszawa, 1986, стор. 124.

27. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 62-74.

28. Там же, стор. 141.

29. Там же, стор. 145.

30. Там же, стор. 151.

31. Там же, стор. 239.

32. Jerzy Tomaszewski: "Ojczyzna nie tylko Polakow", Warszawa, 1985, стор. 73.

33. Там же, стор. 74.

34. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 252.

35. "Віднова", № 5/1986, Мюнхен.

36. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 384.

37. Там же, стор. 389.

38. Там же, стор. 396.

39. Словник української мови, цит. вид., т. X, стор. 353.

40. "Юридичний словник", Київ, 1974, стор. 58.

41. "Словник ішомовних слів", Київ, 1985, стор. 252.

42. Ю. Федорів: "Вронки", Торонто, стор. 60-67.

466

43. Там же, стор. 70-73.

44. "Євангельська правда", 4/1992, Торонто, стор. 10-11.

45. Там же, стор. 3.

46. "Polska w latach 1918-1939", wybor tekstow zrodlowych, Warszawa, 1986, стор. 231-236.

47. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. ВРІД., стор. 34, 80.

48. Там же, стор. 34.

49. Олександр Матла: "Історичні нотатки", Торонто, 1985, стор. 85.

50. A. Szczesniak, W. Szota: "Droga do nikad", Warszawa, 1973, стор. 46,55.

51. 3. Книш: "Бунт Банд ери", Торонто, цит. за: Олександр Матла: " Історичні нотатки", цит. вид., стор. 47.

52. Ryszard Torzecki: "Kwestia ukrainska w polityce III Rzeszy 1933-1945", Warszawa, 1972, стор. 56.

53. Там же, стор. 109.

54. Там же, стор. 127.

55. "Віднова", № 5/1986, Мюнхен, стор. 204.

56. Грицько Купецький: "Там, де сонце сходить", Торонто, 1988.

57. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор.

58. Ryszard Torzecki: "Kwestia ukrainska w polityce III Rzeszy 1933-1945", Warszawa, 1972, стор. 213.

59. Там же, стор. 214.

Розділ 7 - Українська політична думка в Польщі між двома світовими війнами

1. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 557.

Розділ 8 - ОУН після вибуху II світової війни

1. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 586.

2. Там же.

3. Там же.

4. Jozef Turowski і Wladysbw Siemaszko: "Zbrodnie nacjonalist6w ukrainskich dokonane na ludnosci polskiej na Wolyniu 1939-1945", Warszawa, 1990, стор. 11-13.

5. Мировслав Прокоп: "Україна і українська політика Москви", "Сучасність", 1981 з посланням на статтю Л. Ребета "Світла й тіні ОУН".

5а. "Альманах" "Гомону України", Торонто, 1992, стор. 46.

467

5б. "Віднова" № 3/1985, Мюнхен, стор. 12.

5в. Там же.

6. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 587.

7. Володимир Кубійович: "Мені 85", Париж-Мюнхен, 1985, стор. 86,87.

8. Encyklopedia П wojny swiatowej, Warszawa, 1975, стор. 1.

9. Володимир Кубійович: "Мені 85", Париж-Мюнхен, 1985, стор. 92, 93.

10. Там же, стор. 86.

11. Там же, стор. 169.

12. "Glos Polski", Toronto, 22.V.1992, Tadeusz Andrzej Olszanski

12а. Антоніна Хемельник-Кокот: "Колгоспне дитинство й німецька неволя", Торонто, 1989.

13. Edward Prus: "Herosi spod znaku tryzuba", Warszawa, 1985, стор. 121.

14. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 407.

15. Там же, стор. 407,408.

16. Зіновій Книш: "Розбрат", Торонто, 1960, стор. 93.

17. Євген Онацький: "У вічному місті - II", цит. вид., стор. 368.

18. Зіновій Книш: "Розбрат", Торонто, 1960, стор. 83.

19. Edward Prus: "Herosi spod znaku tryzuba", Warszawa, 1985, стор. 154.

20. Зіновій Книш: "Розбрат", Торонто, 1960, стор. 83-84.

21. Там же, стор. 110.

22. Там же, стор. 368-370.

23. Edward Prus: "Herosi spod znaku tryzuba", Warszawa, 1985, стор. 154.

24. Там же, стор. 156.

25. Ryszard Torzecki: "Kwestia ukrainska w polityce III Rzeszy 1933-1945", Warszawa, 1972, стор. 199.

25а.. Iван Кедрин: "Життя - події - люди", Нью-Йорк, 1976, стор. 395.

25б. Зіновій Книш: "Розбрат", Торонто, 1960, стор. 256.

26. Edward Prus: "Herosi spod znaku tryzuba", Warszawa, 1985, стор. 157.

27. Ryszard Torzecki: "Kwestia ukrainska w polityce III Rzeszy 1933-1945", Warszawa, 1972, стор. 213.

28. Там же, стор. 214.

29. Там же, стор. 214.

30. A. Szczesniak, W. Szota: "Droga do nikad", Warszawa, 1973, стор. 104.

31. Дмитро Кислиця: "Світе ясний", Оттава, 1987, стор. 176.

468

32. Aleksander Korman: "Z krwawych dni Lwowa 1941 roku", London, 1991, стор. 5.

33. Там же, стор. 23.

34. Там же, стор. 10.

35. Дмитро Донцов "Націоналізм", цит. вид., стор. 270.

36. Encyldopedia II wojny swiatowej, Warszawa, 1975, стор. 127.

37. "Dzieje Najnowsze", rocznik XIX - 1987, 3 - PLISSN 0419-8824.

38. Edward Prus: "Herosi spod znaku tryzuba", Warszawa, 1985, стор. 241.

39. Там же, стор. 240.

40. Там же, стор. 241.

41. "Робітнича газета України", Київ, 29.09.1992.

42. A. Szczesniak, W. Szota: "Droga do nikad", Warszawa, 1973, стор. 112.

43. Дмитро Донцов "Націоналізм", цит. вид., стор. 283.

44. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 95.

45. Андрій Білинський: "Погляд на минуле... ", цит. вид., стор. 13 .

46. Там же, стор. 59.

47. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 98.

48. A. Szczesniak, W. Szota: "Droga do nikad", Warszawa, 1973, стор. 118.

49. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 561.

50. Зіновій Книш: "Розбрат", Торонто, 1960, стор. 174-177.

51. Володимир Кубійович: "Мені 85", Париж-Мюнхен, 1985, стор. 97.

52. Ryszard Torzecki: "Kwestia ukrainska w polityce III Rzeszy 1933-1945", Warszawa, 1972, стор. 222.

53. Roman Ilnytzkyj: "Deutschland und die Ukraine", 1958, t. II, стор. 145.

54. Ryszard Torzecki: "Kwestia ukrainska w polityce III Rzeszy 1933-1945", Warszawa, 1972, стор. 234.

55. "За вільну Україну", Львів, 27,28,29,VI.1991.

56. Там же.

57. Іван Кедрин: "Життя - події - люди", цит. вид., Нью-Йорк 1976, стор. 364, 366.

57а.Г. Полікарпенко: "ОУН під час Другої світової війни", 1951, стор. 73.

58. "За вільну Україну", Львів, 29.VI/1991.

59. Там же.

469

60. Олександр Матла: "Історичні нотатки", цит. вид., стор. 79.

61. Зіновій Книш: "Розбрат", Торонто, 1960, стор. 11, 113, 114.

62. "Україна молода", Київ, 30.VI.1992.

63. "Україна і світ", Торонто, 2-9.ІХ.1992.

64. Кость Паньківський: "Від Держави до комітету - літо 1941 року у Львові", Нью-Йорк - Торонто, 1957, стор. 111-112.

65. Ярослав Стецько: "30 червня 1941 p.", Торонто, 1967, стор. 330.

66. "Нові дні", Торонто, ХІІ/1991.

67. "Нові дні", Торонто, Х/1991.

68. За: Олександр Матла: "Історичні нотатки", цит. вид., стор. 58.

69. A. Szczеsniak, W. Szota: "Droga do nikad", Warszawa, 1973, стор. 103.

70. За: Олександр Матла: "Історичні нотатки", цит. вид., стор. 58.

71. Ryszard Torzecki: "Kwestia ukrainska w polityce III Rzeszy 1933-1945", Warszawa, 1972, стор. 245.

72. Там же, стор. 247.

72а. Ks. bp Wincenty Urban: "Droga krzyzowa Archidiecezji Lwowskiej w latach II wojny swiatowej 1939-1945", Wroclaw, 1983, стор. 96.

73. "Віднова", № 4/1986, Мюнхен.

74. Janusz Symonides: "Miedzynarodowa ochrona praw czlowieka", Warszawa, 1977, стор. 209.

75. "Polacy і Zydzi", Warszawa, 1971, стор. 361.

76. Михайло Селешко: "Вінниця", Нью-Йорк, 1991, стор. 59.

77. "Polacy і Zydzi", Warszawa, 1971, стор. 387.

78. Михайло Подворняк: "Вітер з Волині", Вінніпег, 1981, стор. 131.

Частина II - ЗЛОЧИНИ ОУН-УПА

Розділ 1 - Про злочини Української повстанської армії

1. "Gazeta", Toronto, 24-25.VIII.1992.

2. "Молодь України", Київ, 26.VII.1988 - стаття Ростислава Братуня.

3. "Робітнича газета", Київ, 29.ІХ.1992.

470

4. "Новий шлях", Торонто, 26.ІХ.1992.

5. "Гомін України", Торонто, 16.ІХ.1992.

6. Журнал "Україна", Київ, № 20/1992.

7. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 21.

8. Там же, стор. 98.

9. Зіновій Книш: "Розбрат", цит. вид., стор. 31.

10. Альманах "Гомону України", Торонто, 1992, стор. 45.

11. Там же, стор. 47.

12. "Самостійна Україна", Станіславів, № 1 від 7.VII.1941.

13. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 98.

14. Словник української мови, цит. вид. т. VIII., стор. 819.

15. J. Turowski і W. Siemaszko: "Zbrodnie nacjonalistow ukrairiskich...", Warszawa, 1990, стор. 123-125.

16. Ks. Waclaw Szetelnicki: Trembowla - kresowy bastion wiary і polskosci", Wroclaw, 1992, стор. 225-226.

17. Там же, стор. 227-228.

18. Там же, стор. 229.

19. Там же, стор. 232.

20. Там же, стор. 233-235.

21. "Гомін України", Торонто, 14.Х.1992.

22. "Сучасність", Мюнхен, VII-VIII 1989, стор. 124-144.

23. "Віднова", Мюнхен, 5/1986, стор. 197-216.

23а."Гомін України". Торонто, 25.ХІ.1992.

24. "Віднова", Мюнхен, 4/1986, стор. 305.

25. "Гомін України". Торонто, 26.VIII.1992.

26. "Volynsti Cesi - emigrace a navrat do vlasti" - Josef Foitik, ing. Jaroslaw Kozak, Karel Pulpytel, ing. Vaclav Petricek, Vladislav Hybler

27. Ing. Vaclav Sire: "Minulost zavata Casem" - без місця і року видання.

28. "Respect", № 27, 12-18.ІХ.1990, Cesko-Slovensko, стор. 8.

29. "Polityka", Warszawa, 10.02.1990.

30. Ks. Waclaw Szetelnicki: "Trembowla - kresowy bastion wiary і polskosci", Wroclaw, 1992, стор. 239-243.

31. "Komunikaty Towarzystwa im. Romana Dmowskiego", London, т. II., Ч. І, рік 1979/80, стор. 300-342.

32. Там же, стор. 336.

33. "Нові дні", Торонто, травень/1992, стор. 3.

34. "Україна і світ", Торонто, 18-24.ХІ.1992.

471

Розділ 2 - Постання УПА

1. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 98.

2. Альманах "Гомону України", 1992, Торонто, стор. 44.

3. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 551.

4. Там же, стор. 581.

5. "Самостійна Украна", № 1, 7.VII.1941, Станіславів.

6. "Гомін України", Торонто, № 30/1992.

7. "Zeszyty Historyczne" - Instytut Literacki, Paryz, 1989, № 90, стор. 171.

8. "Zeszyty Historyczne" - Instytut Literacki, iParyz,, 1985, № 121, стор. 121 і наст.

9. Словник української мови, цит. вид., т. III, стор. 133.

10. Альманах "Гомону України", Торонто, 1992, стор. 50.

11. Тарас Бульба-Боровець: "Армія без держави", Вінніпег, 1981.

12. Петро Мірчук: "У.П.А. 1942-1952", Мюнхен, 1953, стор. 64.

13. Тарас Бульба-Боровёць: "Армія без держави", Вінніпег, 1981, стор. 256.

13а. Улас Самчук: "На білому коні", Нью-Йорк, 1965, стор. 111.

14. Петро Мірчук: "У.П.А. 1942-1952", Мюнхен, 1953, стор. 60.

Розділ 3 -Мета ОУН-УПА

1. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 93.

2. "Самостійна Украна", № 1, 7.VII.1941, Станіславів.

3. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 93.

4. Там же, стор. 98.

5. Словник української мови, цит. вид., т. X, стор. 503.

5а. Володимир Кубійович: "Мені 85", Париж-Мюнхен, 1985, стор. 113, 114.

5б. Петро Мірчук: "У.П.А. 1942-1952", Мюнхен, 1953, стор. 51.

5в. "Zeszyty Historyczne" - Instytut Literacki, Рагуі, 1989, № 90.

6. "Zeszyty Historyczne" - Instytut Literacki, Paryz, 1985, № 87, стор. 185.

7. Григорій Стецюк: "Непоставлений пам'ятник", Вінніпег, 1988, стор. 67.

8. Данило Шумук: "За східним обрієм", Париж, 1974, стор. 111.

9. Альманах "Гомону України", 1992, Торонто, стор. 33-51.

10. "Гомін України", Торонто, №№ 30-32/1992.

472

11. "Гомін України", Торонто, 26.VIII.1992.

12. A. Szesniak, W. Szota: "Droga do nikad", Warszawa, 1973, стор. 322.

13. Тарас Бульба-Боровець: "Армія без держави", цит. вид.

14. "Zeszyty Historyczne" - Instytut Literacki, Paryz, 1989, № 90, стор. 166.

15. Ryszard Torzecki: "Kwestia ukrainska w polityce III Rzeszy 1933-1945", Warszawa, 1972, стор. 295.

16. Там же, стор. 268.

Розділ 4 - Діяльність ОУН-УПА в час війни

1. М. Лебедь: "Українська Повстанська Армія", 1946, стор. 26.

2. П. Полтава: "Збірник підпільних писань", Мюнхен, 1951, стор. 113 і наст.

3. Г. Полікарпенко: "ОУН під час другої світової війни", 1951, стор. 121. і наст.

4. "Віднова", № 5/1986.

5. "Zeszyty Historyczne" - Instytut Literacki, Paryz, 1989, № 90, стор. 187.

6. "Оборона України", № 1.

7. Там же, стор. 1.

8. Тарас Бульба-Боровець: "Армія без держави", цит. вид., стор. 254.

9. "Nowy Kurier", Toronto, 28.VII.1988.

10. "Наше слово", Варшава, № 25/1987 (21.VI.1987).

11. Encyklopedia II wojny swiatowej, Warszawa, 1975, стор. 765.

12. Henryk Cybulski: "Czerwone noce", Warszawa, стор. 5-16.

13. "Віднова", № 5/1986.

14. M. Лебедь: "Українська Повстанська Армія", цит. вид., стор. 74, 75.

15. Іван Кедрин: "Життя - події - люди", цит. вид., стор. 378.

16. Там же, стор. 356.

17. Петро Мірчук: "У.П.А. 1942-1952", Мюнхен, 1953, стор. 31.

18. Там же, стор. 41.

19. "Сучасність", Мюнхен, № 7-8/1989.

20. Wladyslaw Pobog-Malinowski: "Najnowsza historia Polski", London, 1983, т. 1, стор. 329.

21. Володимир Кубійович: "Мені 85", цит. вид., стор. 113.

22. "Віднова", № 3/1986, стор. 5, 7, 9, 10, 12, 13.

23. Михайло Подворняк: "Вітер з Волині", цит. вид., стор. 29.

24. "Літопис УПА", Торонто, 1983, т. VI.

473

25. "Віднова", № 4/1986, стор. 16, 17, 19, 20.

26. A. Szczesniak, W. Szota: "Droga do nikad", Warszawa, 1973, стор. 165.

27. Ryszard Torzecki: "Kwestia ulcrainska w polityce III Rzeszy 1933-1945", Warszawa, 1972, стор. 291.

28. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 98.

29. Wladystaw Pobog-Malinowski: "Najnowsza historia Polski", London, 1983, т. 1, стор. 328.

30. "Віднова", № 4/1986, стор. 43, 44.

31. "Zeszyty Historyczne" - Instytut Literacki, Paryz, 1989, zeszyt 71, стор. 137.

32. Василь Верига: "Дорогами Другої світової війни", Торонто, 1981, стор. 211-212 (цитоване за: "Kwartalnik Kresowy" №№ 113-114; 115-116, London, 30.VI.1986 І 31.ХII.1986).

33. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 93.

34. Там же, стор. 98.

35. Edward Prus: "Herosi spod znaku tryzuba", Warszawa, 1985, стор. 47.

36. Словник української мови, цит. вид., т. Х, стор. 503.

37. Дмитро Донцов: "Націоналізм", цит. вид., стор. 270.

38. Там же, стор. 266.

39. Там же, стор. 265.

40. "Сучасність", ПІ/1989, стор. 97-98.

41. "Віднова", № 3/1985, стор. 50.

42. Тарас Бульба-Боровець: "Армія без держави", цит. вид., стор. 203.

43. Там же, стор. 251.

44. Там же, стор. 254.

45. Там же, стор. 256.

46. Там же, стор. 258.

47. Там же, стор. 261.

48. Там же, стор. 263, 264, 266.

49. Там же, стор. 272.

50. М. Лебедь: "Українська Повстанська Армія", цит. вид., стор. 39.

51. Григорій Стецюк: "Непоставлений пам'ятник", Вінніпег, 1988, стор. 55.

52. "Громадський трибунал" ч. 3, Нью-Йорк-Монреал - в моєму посіданні.

53. М. Лебедь: "Українська Повстанська Армія", цит. вид., стор. 79.

54. Зіновій Книш: "Розбрат", цит. вид., стор. 79.

54а. "ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та

474

інших документів боротьби 1929-1955", стор. 234 -цитоване за: "Гомін України", Торонто, 18.ХІ.1992.

55. "Вісті комбатанта", № 2/1990, Торонто-Нью-Йорк, стор. 81.

56. Artur Bata: "Bieszczady w ogniu", Warszawa,1987, стор. 242.

57. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 396.

58. Богдан Михайлюк (Зиновій Книш): "Бунт Бандери", Торонто, стор. 13.

59. Jerzy Tomaszewski: "Ojczyzna nie tylko Polakow", Warszawa, 1985, стор. 52.

60. Мирослав Прокоп: "Україна і українська політика Москви", вид. "Сучасність", 1981, стор. 137.

61. Dzieje Najnowsze, rocznik XX - 1986, 2.

61а. Михайло Подворняк: "Вітер з Волині", цит. вид., стор. 197.

61б.Там же, стор. 199.

61в.Там же, стор. 171.

62. Петро Мірчук: "У.П.А. 1942-1952", Мюнхен, 1953, стор. 51.

63. Edward Prus: "Herosi spod znaku tryzuba", Warszawa, 1985, стор. 253.

63а."Новий шлях", Торонто, 14.ХІ.1992.

64. Петро Мірчук: "У.П.А. 1942-1952", Мюнхен, 1953, стор. 14.

65. Jozef Turowski і Wladystaw Siemiaszko: "Zbrodnie nacjonalistow ukrainskich dokonane na ludnosci polskiej na Wofyniu 1939-1945", Warszawa, 1990,

66. Зіновій Книш: "Розбрат", цит. вид., стор. 79.

67. "Віднова", № 3/1985, стор. 45.

67а.Данило Шумук: "За східним обрієм", цит. вид., стор. 127.

68. Artur Bata: "Bieszczady w ogniu", Warszawa, 1987, стор. 3.

69. Григорій Стецюк: "Непоставлений пам'ятник", цит. вид., стор. 126.

70. Михайло Подворняк: "Вітер з Волині", цит. вид., стор. 178.

71. "Zwiazkowiec", Toronto, 16.VIII.1979.

72. "Czas", Winnipeg, 23.V.1992.

72a Jozef Turowski і Wladyslaw Siemiaszko: "Zbrodnie nacjonalist6w ukrainskich dokonane na ludnosci polskiej na Wolyniu 1939-1945", Warszawa, 1990, стор. 84,85.

73. Петро Мірчук: "У.П.А. 1942-1952", Мюнхен, 1953, стор. 33.

74. Там же, стор. 49, 112.

75. Edward Prus: "Herosi spod znaku tryzuba", Warszawa, 1985, стор. 54.

76. Там же, стор. 320.

77. Петро Мірчук: "У.П.А. 1942-1952", Мюнхен, 1953, стор. 277.

475

78. A. Szczesniak, W. Szota; "Droga do nikad", Warszawa, 1973, стор. 169, 170.

79. Ryszard Torzecki: "Kwestia ukrainska w polityce III Rzeszy 1933-1945", Warszawa, 1972, стор. 330.

80. Edward Prus: "Herosi spod znaku tryzuba", Warszawa, 1985, стор. 248.

81. "Віднова", № 4/1986, стор. 44.

82. Jozef Turowski і Wladyslaw Siemiaszko: "Zbrodnie nacjonalistow ukrainskich dokonane na ludnosci polskiej na Woiyniu 1939-1945", Warszawa, 1990, стор. 158.

83. Там же, стор. 9.

84. Там же, стор. 8.

85. "Новий шлях", Торонто, 3.Х.1992.

86. Г. Полікарпенко: "Організація Українських Націоналістів під час Другої світової війни", 1951, стор. 121.

87. Там же, стор. 123.

88. Там же, стор. 125.

89. Там же, стор. 227.

90. "Оборона України", № 1 з 1.VIII.1943 (в моєму посіданні).

91. "Вісті з України", Київ, № 21/1991.

92. Данило Шумук: "За східним обрієм", цит. вид., стор. 111.

93. Jozef Turowski і Wladysiaw Siemiaszko: "Zbrodnie nacjonalistow ukrainskich dokonane na ludnosci polskiej na Wotyniu 1939-1945", Warszawa, 1990,

93a. "Віднова", № 3/1985, стор. 148, 149.

94. Henryk Cybulski: "Czerwone noce", Warszawa, 1969.

95. "Перемишль, західний бастіон України", Нью-Йорк, 1961, стор. 213-218.

96. "Вісті комбатанта", Торонто, 2/1990, стор. 80.

97. A. Szczesniak, W. Szota: "Droga do nikad", Warszawa, 1973, стор. 187.

98. Artur Bata:"Bieszczady w ogniu",Warszawa, 1987, стор. 3.

99. Михайло Подворняк: "Вітер з Волині", цит. вид., стор. 61, 62.

100. A. Szczesniak, W. Szota: "Droga do nikad", Warszawa, 1973, стор. 185, 186.

101. Там же, стор. 185.

102. "Gazeta", Toronto, 26-27.X.1992.

103. Михайло Подворняк: "Вітер з Волині", цит. вид., стор. 143.

104. Там же, стор. 186.

105. Роман Кричевський: "ОУН в Україні, ОУН з і ЗЧ ОУН", Нью-Йорк, 1962, стор. 6.

476

106. Там же, стор. 8.

107. "Віднова", № 5/1986, стор. 207.

108. Матеріали Конгресу української вільної політичної думки, Збірник № 2, Мюнхен, 1973, стор. 97.

109. "Енциклопедія українознавства", цит. вид., т. 5, стор. 1727.

110. Петро Мірчук: "У.П.А. 1942-1952", Мюнхен, 1953, стор. 80.

111. A. Szczеsniak, W. Szota: "Droga do nikad", Warszawa, 1973, стор. 191.

112. Там же, стор.190.

113. Ryszard Torzecki: "Kwestia ukrainska w polityce III Rzeszy 1933-1945", Warszawa, 1972, стор. 328.

114. A. Szczesniak, W. Szota: "Droga do nikad", Warszawa, 1973, стор. 262.

115. Григорій Стецюк: "Непоставлений пам'ятник", цит. вид., стор. 69.

116. Данило Шумук: "За східним обрієм", цит. вид.

117. Дмитро Куп'як: "Спогади нерозстріляного", Торонто, 1991.

118. Данило Шумук: "За східним обрієм", цит. вид.

119. Jozef Turowski і Wladysiaw Siemiaszko: "Zbrodnie nacjonalistow ukrainskich dokonane na ludnosci polskiej na Woiyniu 1939-1945", Warszawa, 1990, стор. 82.

119а. Михайло Подворняк: "Вітер з Волині", цит. вид., стор. 182.

120. "Zeszyty Historyczne" - Instytut Literacki, Paryz, 1989, № 90.

121. Михайло Подворняк: "Вітер з Волині", цит. вид., стор. 197.

122. Janusz Symonides: "Miedzynarodowa ochrona praw czlowieka", Warszawa, 1977, стор. 209.

Розділ 5 - CC дивізія "Галичина"

1. "Вісті комбатанта", Торонто, № 4/1986, стор. 92.

2. Іван Кедрин: "Життя - події - люди", цит. вид., стор. 363.

3. "Вісті комбатанта", Торонто, № 2/1987, стор. 42.

4. "Вісті комбатанта", Торонто, № 4/1986, стор. 92.

5. "Вісті комбатанта", Торонто, № 4/1986, стор. і наступні.

6. Encyklopedia П wojny swiatowej, Warszawa, 1975, стор. 616.

7. "Вісті комбатанта", Торонто, № 2/1987, стор. 46.

477

8. Роман Колісник: "Останній постріл", Торонто, 1989, стор. 43 - 45.

9. Василь Верига: "Дорогами Другої світової війни", Торонто, 1980, стор. 55, 56.

10. Володимир Кубійович: "Мені 85", Париж-Мюнхен, 1985, стор. 109, 110.

11. Там же, стор. 110.

12. Василь Верига: "Дорогами Другої світової війни", Торонто, 1980, стор. 53.

13. "Віднова", № 5/1986, стор. 206.

14. "Нові дні", Торонто, IX, 1992.

15. "Вісті комбатанта", Торонто, № 1/1987, стор. 81.

16. Вольф-Дітріх Гайке: "Українська Дивізія Галичина", цит. вид., стор. 96.

17. Володимир Кубійович: ''Мені 85", Париж-Мюнхен, 1985, стор. 114.

18. Вольф-Дітріх Гайке: "Українська Дивізія Галичина", цит. вид., стор. 17

19. Там же, стор. 17.

20. Там же, стор. 187.

20а.Василь Верига: "Дорогами Другої світової війни", Торонто, 1980, стор. 148.

21. "Вісті комбатанта", Торонто, № 3/1987, стор. 37.

22. "Вісті комбатанта", Торонто, № 1/1987, стор. 81.

23. Вольф-Дітріх Гайке: "Українська Дивізія Галичина", цит. вид., стор. 19.

24. Aleksander Korman: "Nieukarane zbrodnie SS-Galizien z lat 1943-1945", London, 1990, стор. 14.

25. Jozef Fajkowski, Jan Religa: "Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939-1945", Warszawa, 1981

26. Василь Верига: "Дорогами Другої світової війни", Торонто, 1980, стор. 112-115.

27. Edward Serwanski, Irena Trawinska: "Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 г.", Poznan, 1946

28. Василь Верига: "Дорогами Другої світової війни", Торонто, 1980, стор. 124 і наст.

29. "Kultura", Paryz, № 6/1952, стор. 74-87.

30. Тарас Бульба-Боровець: "Армія без держави", цит. вид., стор. 124 і наст.

31. Edward Serwanski, Irena Trawinska: "Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 г.", op. cit., str. 12 стор. 12.

32. "Zeszyty Historyczne", Instytut Literacki, Paryz, zeszyt 90, стор. 162.

478

33. "Нові дні", Торонто, ІХ/1992, стор. 11.

34. Журнал "Україна", Київ, № 11/1992.

35. Там же.

36. Василь Верига: "Під сонцем Італії", Торонто, 1984, стор. 176.

37. "Літературна Україна", Київ, 19.VI.1992.

38. "Вісті", квітень 1951.

38а."Новий шлях", Торонто, 3.IV.1993.

Розділ 6 - Роль церков у контексті діяльності ОУН-УПА

1. "Шлях перемоги", Нью-Йорк, 30.VI.1991.

2. Edward Prus: "Wtadyka Swietojurski", Warszawa, 1985, стор. 213.

3. Aleksander Korman: "Z krwawych dni Lwowa 1941 roku", London, 1991, стор. 21.

4. Ryszard Torzecki: "Kwestia ukrainska w polityce III Rzeszy 1933-1945", Warszawa, 1972, стор. 254.

5. Олександр Матла: "Історичні нотатки", цит. вид., стор. 148-151.

6. Jozef Turowski і Wladyslaw Siemiaszko: "Zbrodnie nacjonalist6w ukrainskich dokonane na ludnosci polskiej na Wotyniu 1939-1945", Warszawa, 1990, стор. 121.

7. Там же, стор. 140.

8. Там же, стор. 137.

9. Aleksander Korman: "Piaje przykazanie: Nie zabijaj", London, 1989.

10. Jozef Turowski і Wladyslaw Siemiaszko: "Zbrodnie nacjonalistow ukrainskich dokonane na ludnosci polskiej na Wolyniu 1939-1945", Warszawa, 1990, стор. 82.

11. Ks. Waclaw Szetelnicki: "Zapomniany lwowski bohater ks. Stanisiaw Frankl", Rzym, 1983

12. "Kwartalnik Kresowy", 108-109/1986, London.

13. о. Юрій Федорів: "Вронки", цит. вид., стор. 76-79.

14. Aleksander Korman: "Piaje przykazanie: Nie zabijaj", London, 1989, стор. 18.

15. Євген Онацький: "У вічному місті" - II, цит. вид.

16. "Всесміх", Торонто, ХІ.1991, стор. 6.

Розділ 7 - Трагедія лемків

1. A. Szczesniak, W. Szota: "Droga do nikad", Warszawa, 1973, стор. 427, 428.

479

2. Там же, стор. 431.

3. Там же, стор. 459.

4. Там же, стор. 233.

5. Janusz Symonides: "Miedzynarodowa ochrona praw czlowieka", Warszawa, 1977, стор. 229, 232.

6. "Наше слово", Варшава, №№ 12 і 13, 1990.

7. "За вільну Україну", Львів, 25.V.1992.

8. "Wojskowy Przeglad Historyczny", Warszawa,1959.

9. Artur Bata: "Bieszczady w ogniu", Rzeszow, 1987.

10. "Україна", журнал, Київ, № 1/1992.

Частина III - ЗАГРОЗА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

Розділ І - Канадсько-американська націоналістична дійсність

1. Петро Мірчук: "Нарис історії ОУН", цит. вид., стор. 483.

2. Там же, стор. 488, 489.

3. Ryszard Torzecki: "Kwestia ukrainska w polityce III Rzeszy 1933-1945", цит. вид., стор. 89.

4. Василь Верига: "Під сонцем Італії", Торонто, 1984.

5. Там же, стор. 227.

6. Антоніна Хелемендик-Кокот: "Колгоспне дитинство й німецька неволя", Торонто, 1989, стор. 278-283.

7. "Гомін України", Торонто, 7.Х.1992.

8. Євген Онацький: "У вічному місті" - II, цит. вид., стор. 200.

9. Матеріали Конгресу української вільної політичної думки, серія А, збірник ч. 2, Мюнхен, 1973, стор. 97.

10. Іван Кедрин: "Життя - події - люди", цит. вид., стор. 390.

11. Матеріали Конгресу української вільної політичної думки, серія А, збірник ч. З, Мюнхен, 1974, стор. 63.

12. Michal Fijalka: "27. Wolynska dywizja piechoty AK", Warszawa, 1986, стор. 12.

13. "Glos Polski", , Toronto, 1.VIII.1992.

14. Роман Кричевський: "ОУН в Україні, ОУН з і ЗЧ ОУН", Нью-Йорк, 1962, стор. 26, 27.

Розділ 2 - Експансія українського націоналізму на Україну

1. "Сучасність", № 4/1988, стор. 92.

2. "Літературна Україна", Київ, 20.VI.1991.

3. "Демократична Україна", Київ, 25.III.1992.

480

4. "Гомін України", Торонто, 3.VI.1992.

5. "Гомін України", Торонто, 15.VII.1992.

6. "Гомін України", Торонто, 15.VIL1992.

7. "Демократична Україна", Київ, 15.Х.1992.

8. "Новий щлях", Торонто, 3.Х.1992.

9. "Гомін України", Торонто, 4.ХІ.1992.

10. "Робітнича газета", Київ, 11.ХII.1992.

11. "Гомін України", Торонто, 22.VII.1992.

12. "Робітнича газета", Київ, 27.VIII.1992.

13. "Правда", Москва, 17.ХІІ.1992.

14. "Робітнича газета", Київ, 20.Х.1992.

15. "Молодь України", Київ, № 78/1992.

16. "Гомін України", Торонто, 25.ХІ.1992.

17. "Вітчизна", Київ, № 9/1992, стор. 73-82.

18. "Zeszyty Historyczne", Instytut Literacki, № 90, Paryz, 1989, стор. 159.

19. Казімєж Подляскі: "Білоруси - литовці - українці - ...", - "Віднова", № 4/1986, цит. вид., стор. 22 і наст.

481

ПРО АВТОРА

ЖИТТЯ І ПРАЦЯ: Віктор Варфоломійович Поліщук нар. 10 жовтня 1925 р. в Дубні на Волині. Українець, православний. Після арешту більшовиками батька (17 вересня 1939 р.) у квітні 1940 р. депортований разом з матір'ю і сестрами Лідою і Галиною у північний Казахстан. 1940 - 1941 с. Бахмут, Північноказахстан-ська обл.; 1941 - 1944 на будові залізниці Акмолінськ-Картали і в паровозному депо в Акмолінську (слюсар, токар); 1944 - 1946 Васильківський зернорадгосп, Петропавловський р-н, Дніпропетровська обл. (Лівобережжя) - слюсар; 1946 - 1981 Польща: Лігніца, Вроцлав, Явор: учень, студент, вчитель, прокурор, адвокат. 1981 - 1992 Канада, США (Торонто, Скрен-тон) - праця в українських видавництвах, власне видавниче підприємство.

ОСВІТА: Школа початкова в Дубні, педагогічний ліцей у Лігниці, юридичний факультет Вроцлавського університету, Вроцлав.

НАУКОВІ СТУПЕНІ: кандидат юридичних наук Вроцлавський університет; доктор суспільних наук (політологія) - ВроДлавський університет.

Книги:
- "Національне питання в теорії та практиці СРСР" -публіцистична,
- "Права людини в теорії та практиці СРСР" публіцистична,
- "Нарис анатомії більшовизму" - публіцистична,
- "Гірка правда: злочинність ОУН-УПА" - публіцистична,
- "Ідеологія українського націоналізму за Дмитром Донцовим" - наукова.

ПРО КНИЖКУ

"Бажаю з усією міццю підкреслити, що Вашу працю читається знаменито. Вона становить цікаве публіцистичне дослідження з чіткою тезою і ясним її розвиненням. Опублікування праці було б вартісним і ефективним приєднанням до українсько-польських і польсько-українських міркувань над трагічним спільним минулим, яке так односторонньо і часто надто емоційно експлоатується публіцистами, а навіть політиками обох сторін"

(Проф. д-р Януш Альбін, Вроцлавський університет)

"Довго я не брався за прочитання Твого рукопису, тому що я все це бачив власними очима, сам все це переживав, то й думав, що нічого цікавого у Твоїй праці не знайду... Проте, читаючи книжку, моє зацікавлення зростало, я її прочитав, не відриваючись від рукопису. Я залишився під величезним враженням від прочитаного, в книзі вельми багатий і всесторонній історичний матеріал... Я схиляю голову перед тобою і перед Твоїм твором, перед Твоїм великим українським патріотизмом, і перед Твоєю великою цивільною відвагою..."

(інж. Генрик Вітковський, Вроцлав)

"Я виховувався серед українців, мій батько, хоч і поляк, розмовляв зі мною по-українськи теж сварився з моєю матір'ю по-українськи, ми були двомовними... Ти, виявляється, відважна й розумна людина, Твоє ставлення до українських націоналістів чітке - Ти нічого не вигадуєш, даєш факти, джерела"

(мгр Францішек Каплун, Замостя)


"Гiрка правда. Злочиннiсть ОУН-УПА (сповідь українця)"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.