Михаил Петрович Драгоманов (1841-1895)

Традиция - это передача пламени, а не поклонение пеплу.
Поделиться в соц.сетях:


"Чудацькi думки про украiнську нацiональну справу"

М. Драгоманов, ЧУДАЦЬКІ ДУМКИ ПРО УКРАЇНСЬКУ НАЦІОНАЛЬНУ СПРАВУ

І

Вступне слівце: Чому я обертаюсь  до  редакції
«Народу»
роби моєї розмови з громадою в «Зорі» і нещасний
кінець їх.

Дуже б мені хотілось просто приступити до деяких поважних
речей, про котрі остатніми часами говорив «Народ» та й другі руські
видання, так деякі причини примушують мене почати з переднього
слівця. Бачите, мені судилось переносити мою розмову з одної хати
в другу, то й треба не тільки представитись перед новою компанією,
а ще й пояснити їй, через що й про що ведеться моя розмова.

Ну, так,— за дозволом,— починаю!

Років з два тому назад прочитав я одну допись в «Зорі». Певно,
багато з читачів «Народу» зна оцю газету, що виходить у Львові.
В тій дописі говорилось про справу дуже важну взагалі й дуже
близьку до мого серця, та й звісну мені трошки більше, ніж звичайно-
му галичанину, а власне, про справу українського письменства в
Росії. Дописач наводив, що в Росії цензори, царські урядники, що
мусять переглядати рукописи перед друком, звичайно не дозво-
ляють друкувати українських книжок. На це горе дописач радив
спосіб — дивоглядний: посилайте цензорам, казав він, більше руко-
писів, то вони хоч багато заборонять, а все-таки дещо зостанеться,
то й ви будете мати більше українських книжок, ніж тепер.

Мені така рада видалась так, якби хто радив людям виставляти
вовкові найбільше овець: мовляв, хоч вовк і поїсть більше, та й вам
зостанеться. Ну, а як вовк ненажерний трапиться, або й два вовки
з лісу вийдуть? Я й надумавсь на іншу раду: коли вже нема сили
ні хіті вовка прогнати, то хоч овець замкнути та перевести в другу
кошару, і не давати зовсім ні одної книжки цензорам російським, а
всі друкувати, напр., в Галичині.

Надумавшись на таке, я схотів і свою думку поставити на суд
громадський. Хто-небудь подума, що це так легко. В Галичині, мов-
ляв, є чимало газет, котрі, знай, одно кажуть, що раді б всяку руську

думку подавати до громади, а «Зоря» навіть щороку молить всіх
русько-українських писачів підпирати її як «єдину літературну
газету русько-українську» своїми працями. І видається «Зоря» не-
мов від Товариства імені Шевченка, котре повстало за гроші, да-
вані з умовою, щоб усяка русько-українська думка без огляду на
те, чи людина належить до якого гурту чи кружка, могла виходити
на світло. Так на ділі ж це зовсім не так. І Товариство імені Шевченка,
і «Зорю» держать в своїх руках люди, про котрих досить буде сказати,
що вони не схотіли в своїй друкарні печатати творів самого Шев-
ченка, бо вони бояться його думок. Тож ті люди печатають у себе
тільки таке, що ні в чім не йде проти їх думок і інтересів, і майже тіль-
ки твори таких людей, котрі їм завше були покірливі, мов вівці
пастухові.

Я ж, бачите, провинився перед тими людьми, між іншим, тим, що
не раз виступав проти них з думками Шевченковими, то мені зав'я-
зані двері в усі їх видання. Тільки на той раз впорядчиком «Зорі»
був чоловік особисто добренький, — я й зважився післати йому мою
думку про українські книжки і цензорів у Росії. Та тільки я не смів
підписувати своєї думки своїм іменем, ні навіть викласти її просто, а
сказав її так, мов чудацтво, над котрим я ж перший посміюсь, коли
почнуть з неї кепкувати.

В такій одежі пройшла моя думка в «Зорі» і навіть звернула
на себе увагу декого. Осмілившись, я і в другий раз посунувсь з
моїми думками у «Зорю». Пригода була така, що важко було промов-
чати. Бачите, якийсь землячок, назвавшись Турист (тобто Подорож-
ній), надрукував у «Правді» допис мовбито з Іспанії про те, як один
іспанський писач ганьбив російське письменство. Кажу: мовбито з
Іспанії, бо в допису тому таке пороблено з іспанськими словами,
якого не зробить ніхто, хто навіть два дні походить по вулицях
першого іспанського містечка. Дописач просто витяг кілька уступів
зо старого іспанського писателя, котрі були переказані в однім
російськім же виданню, та й послужився тими витягами, щоби від-
бити в наших русинів охоту читати російські книжки. (Вже один
такий захід кілько вартий!) Подивіться, мовляв, що каже про ці
книжки такий освічений чоловік, та й покиньте читати писання таких
з натури нікчемних людей, як росіяни!

Справа, зачеплена д. Туристом, досить цікава й сама по собі, й по
способу, як вона була виложена, так що вп'ять важко було про-
мовчати, і я вп'ять, надівши маску чудака, написав свої думки в
«Зорі», а добренький редактор «Зорі» вп'ять її напечатав. На цей раз
моя допись наробила багато галасу: «Правда» кинулась на мене
з піною коло рота, деякі земляки листами й словесно виступили про-
ти моїх думок. Я допевнивсь, що майже усі, хто проти мене виступав,
зовсім не зрозуміли моїх думок: одні через те, що не схотіли зрозу-
міти, другі, може, через те, що я не вмів їх розказати, треті, певно,
через те, що справа занадто складна і деякі боки її потребують зовсім
нового підходу, а не такого, до якого в нас звикли. Були, впрочім,
і такі, до котрих можна було прикласти слова Возного в «Наталці
Полтавці»: «Лукавиш, теє-то як його, моя галочко, а добре розумієш»
і котрі навмисне переносять спір на таке поле, де б нічого не могло
вирости, окрім будяків. Найгірше було те, що багато людей були під-
бурені проти моєї статті, а самої її вони не бачили. Так одному дуже
щирому чоловікові сказано було, буцімто я просто раджу занехаяти
усяку українську письменську працю і захвалюю усе,— таки усе,—
що написано по-московськи. Добре, що я мав пригоду розмовитись з
тим чоловіком і що він мені щиро, без усяких викрутасів, пере-
казав те, що він чув про мою статтю. Розмова наша скінчилася
так, що ліпшого не можна було й ждати: земляк, довідавшись, що
я справді маю на думці, передав мені 1000 франків на запомогу
письменській справі в напрямку, котрого я боронив, і позаяк коло
того часу д. Павлик казав мені, що хоче закласти газету «Народ»,
то я й зараз же назначив ті гроші на це діло.

Очевидно, що з усяким земляком, що зацікавився моєю допис -
сю в «Зорі» й нападом на неї в «Правді» й деінде, не можна було
розмовитись усно, то я мусив уп'ять послати нову допись у «Зорю»,
де обговорював нові боки поважної для нас справи відносин україн-
ського письменства до російського й узагалі України до Росії.

Післав я свою допись у «Зорю» та й жду місяць, другий, третій:
нема ні статті моєї в «Зорі», ні звістки. Нарешті, прошу одного
приятеля спитатись в редакції «Зорі», що сталось з моєю
допис сю, і взяти її, коли вона не буде там печатана.

Відповідь дістав я таку, що моя стаття надійшла якраз перед
тим, як сталась пригода в Галичині: арештування кількох гостей із
Росії й трьох галичан (дд. Франка, Павлика й Скородинського,
урядника «Просвіти»). Тож редактор «Зорі» й собі налякався й,
порадившись з товаришами, спалив мою працю, не читавши її.
Остатньому я тим скорше вірю, бо навіть найполохливіша людина,
прочитавши мою працю, встидилась би свого переполоху, бо в ній не
було аж нічогісінького політичного, нічого страшного навіть для Ро-
сії, а тим паче для конституційної Австрії.

Ну, що робити з такими панами?! Хіба видати процес перед
судом за страчене добро, котре було їм вручене. Якби я давав паку-
нок, а редактор був капітан корабля, що, почувши вітрець, подумав,
що то вже буря, й покидав усю вагу в море, то я б, може, й
виграв процес, а тепер ще біг зна!

Найгірше для мене й для моєї справи те, що я не тільки втратив
час, але перенісся в місто, де в мене навіть нема джерел, по котрим
я писав спалену допись.

А тим часом противники моїх думок не вгавають і рвуть їх і мене
особисто з усіх боків.

Особисті напади й лайки можна залишити без відповіді. Скажу
тільки про одну і то найбільше через те, що сама редакція «Народу»
зачепила одну з тих лайок, котрими мене обсипають різні добродії
в «Правді». Вони мене лають, між іншим, обрусителем і об'єдни-
телем.
Про моє обрусительство говорити не буду {1-1} , а про моє об'є-
динительство
скажу, що слово це само по собі порожнє: важно,
коло чого, коло кого й як хто хоче об'єдиняти. Я ж справді завше
хотів побачити об'єдинення освічених, добрих і чесних людей в нашій
країні й по сусідніх сторонах і народах коло праці для волі, освіти й
добробиту всіх тамошніх людей і завше боровсь проти всякого роз'-
єдинення, котре вносять між тих людей неволя, неуцтво й сліпе
своєлюбство, навіть і тоді, коли ці темні сили вкриваються одежа-
ми народолюбства.

Але, окрім особистого спору, єсть незгоди в думках, і незгоди
щирі, котрі можна всунути, хоч іноді не в самих суперечників, так
між тими, хто, не чуючи голосу другої сторони, гнеться на той бік,
звідки чує слово. Так ось з огляду на таких людей не можу я залишити
спору, що почав було у «Зорі», і мушу його тепер перенести у
«Народ».

Бачу я добре, що це не так-то вигідно й для мене, й для читачів
«Народу», між котрими єсть багато таких, що не бачили попередніх
дописів у «Правді» ні в «Зорі», й котрі не так учені, щоб розуміти
все в їх викладі. Через це все я мушу почати з того, що виложу, про
що був у мене спір з «Правдою», а далі зупинюсь на нових точках
спору.


Примечания

1-1) Якби діло. йшло про самого мене, то я б зважився «проковтнути
жабу», як кажуть французи, й заприсягти перед «прекрасними масками»,
котрі видають «Правду», в тім, що мені таки лежить коло серця українство.
Може б, після цеї присяги яка-небудь щира, хоч слабенька, душа не так би
боялась прочитати уважно мої думки про те, що шкодить, власне, українському
духу. Та як мені зважатись на такий сором після того, як «прекрасні маски»
об'явили, що всі галицько-укр[аїнські] радикали тільки з опортунізму при-
знають національний грунт? Цікаво б хоч почути, з якого, власне, опорту-
нізму???


"Чудацькi думки про украiнську нацiональну справу"


pisma@dragomanov.info,
malorus.org, копилефт 2006 г.