Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

40. Указ намісника Потоцького проти зарібкової еміґрації.

З краю тимчасом їдуть люде на зарібки до Прус, масово,— хоча польська преса в інтересі загрожених дворів поширює видумані вісти, що Німці


Осип Кузьмич

не приймають на роботу. З початком квітня 1904. р. видав був намісник Потоцкі „указ“, щоби здержувати еміґрацію зарібкову зі Східної Галичини, але сим нічого не вдіяв, бо „Народний Комітет“ постарав ся, що наші люде мали забезпечені місця роботи, на корисних умовах, та нарід при посередництві наших відпоручників виходив на зарібки сезонові до
394

Німеччини. В сій зарібковій еміґрації були помічні: директор Микола Заячківський, о. Володимир Ганицький і діяльний директор „Народної Канцелярії“ Осип Кузьмич.

Відтак митрополичий Ординаріят у Львові поручив духовенству: опіку і поміч зарібковій еміґрації, та намісник Потоцкі відкликав свій „указ“, виправдуючись непорозумліннем.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.