Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

Кость Левицький - Історiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914

 

 

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ
ГАЛИЦЬКИХ УКРАЇНЦІВ
1848-1914

НА ПІДСТАВІ СПОМИНІВ

НАПИСАВ
Д-Р КОСТЬ ЛЕВИЦЬКИЙ

 

 

ЛЬВІВ, 1926. НАКЛАДОМ ВЛАСНИМ
З ДРУКАРНІ ОО. ВАСИЛІЯН У ЖОВКВІ


ПРИСВЯЧУЮ ПАМЯТИ МОЇХ РОДИЧІВ. АВТОР


ВСТУПНЕ СЛОВО.
     Дві великі події.

ПЕРШИЙ ПЕРІОД, 1848 — 1860.
     1. Як пробудилась політична думка.
     2. Рік 1848. в Австрії і знесеннє панщини.
     3. Початок нашої національної орґанізації в Галичині.
     4. Заснувавше „Головної Руської Ради" у Львові.
     5. Кристалізуванне політичної думки і супротивні заходи Поляків.
     6. Поглиблювавше національної думки Галицьких Українців.
     7. Вибори до Сойму державного у Відні, 1848. р.
     8. Славянський конґрес (собор) в Празі, 1848. р.
     9. Наради Сойму державного у Відні, 1848 — 1849.
     10. З'їзд руських учених у Львові, в жовтні 1848. р.
     11. Революція у Відні і у Львові, жовтень — падолист 1848.
     12. „Головна Руська Рада" у цісаря Фердинанда.
     13. Абдикація цісаря Фердинанда і дальші події.
     14. Справа поділу Галичини в конституційній комісії в Кромерижі, 1849.
     15. Памятне засіданне „Головної Руської Ради" у Львові в дві 16. лютого 1849. р.
     16. Розвязаннє Сойму державного, 7. марта 1849.
     17. Національна Гвардія, 1848 — 1849.
     18. Перший обхід свята свободи, 1849.
     19. Часи абсолютизму в Австрії, 1850 — 1860.
     20. Політика графа Аґенора Ґолуховского а наша безсильність.
     21. Давні владики: Михайло Левицький і Григорій Яхимович, 1813 — 1863.
     22. Оснуваннє „Народного Дому" у Львові, 1849.
     23. Азбучна справа, (азбучна війна), 1834—1861.
     24. На переломі шістьдесятих років минулого століття.

ДРУГИЙ ПЕРІОД, 1861 — 1867.
     1. Приверненнє конституційного ладу в Австрії.
     2. Перші вибори до галицького сойму в р. 1861.
     3. Перші наради Галицького Сойму.
     4. Руська делегація в Раді державній у Відні, 1861. р.
     5. Руський народний театр, 1864. р.
     6. Прилюдний акт руссофільства в Галичині, 1866. р.
     7. Четверта сесія першого періоду Сойму галицького, з кінцем 1866. р.
     8. Протест наших послів соймових, 1867. р.
     9. „Молода Русь", перший процес повстання народної (української) партії, 1861-1867.
     10. Урядова газета „Русь", 1867.
ТРЕТИЙ ПЕРІОД, 1867—1873.
     1. Австрійські закони основні з 21. грудня 1867. р.
     2. Другий Сойм галицький, 1868. р.
     3. Товариство „Просвіта" у Львові, 1868. р.
     4. Угодова політика Юліяна Лаврівського, 1869. р.
     5. Федералістичні міністерства в Австрії, 1870 і 1871. р.р.
     6. Боротьба за незалежність Ради державної. 1871 — 1873.
     7. Видавництво „Основи", 1870 — 1872.
     8. Заснуваннє політичного товариства „Рада руска" у Львові, 1870. р.
     9. Митрополит Спірідіон Литвинович, 1857—1869. р.
     10. Наші студентські орґанізації, від р. 1867.

ЧЕТВЕРТИЙ ПЕРІОД, 1873 — 1879.
     1. Перші безпосередні вибори до Палати послів, 1873. р.
     2. „Одкритий лист з України" 1873. р.
     3. Церковно-політична справа в австрійськім парламенті, 1874. р.
     4. Концесія руських послів і політика Руссофілів, 1873. р.
     5. Товариство імени Шевченка у Львові, 1873. р.
     6. Організаційні загони галицьких Руссофілів в сімдесятих роках, 1874—1879.
     7. Польський угодовий внесок, з 1875. р.
     8. Тверді посли в галицькім Соймі, 1876. р.
     9. Царський указ з 18. мая 1876. р.
     10. Обізвались наші посли в парляменті, 1877. р.
     11. Новий Сойм галицький, 1877. р.
     12. Російсько-турецька війна, 1877—1878. р.
     13. Прояв новійших літературних змагань, 1877. р.
     14. Відрухи в студентських організаціях, 1874—1880. рр.
     15. Нагінка проти українських соціалістів, 1877 і 1878. р.
     16. Сойм галицький в р. 1878.
     17. Михайло Драгоманів, 1877—1883 рр.
     18. Справа університетська, 1879. р.

ПЯТИЙ ПЕРІОД, 1879 — 1890.
     1. Пращаннє з централістами і посольська трійця, 1879. р.
     2. Боротьба в „Раді рускій", 1879. р.
     3. „Батьківщина" і „Діло", 1879/1880 рр.
     4. Міська школа ім. Маркіяна Шашкевича у Львові, 1880. р.
     5. Похвала „Просвіти", 1880. р.
     6. Оживлений рух між нашими студентами в 1880 і 1881. рр.
     7. Перше народне віче у Львові, 1880. р.
     8. Поширеннє нашої літературно-політичної діяльносте, 1881. р.
     9. Оснуваннє „Руського Товариства Педагогічного" у Львові, 1881. р.
     10. Інтернат Воскресенців у Львові, 1881. р.
     11. Наші посли та прояви нової орґанізації, 1881. р.
     12. Політичний процес проти Ольги Грабар і товаришів, 1882. р.
     13. Панько Куліш у Львові, 1882. р.
     14. Після смерти Володимира Барвінського, 1883. р.
     15. Соймові вибори і друге народне віче, 1883. р.
     16. Крах двох банків селянських у Львові, 1883. р.
     17. „Народна Торговля" у Львові, 1883. р.
     18. Сойм галицький з 1883. р. і шкільні внески п. Романчука.
     19. Становище Поляків в парляменті від р. 1879.
     20. Реформа оо. Василіян, 1884. р.
     21. Вибори до Ради державної, в р. 1885.
     22. Оснуваннє „Народної Ради" у Львові, 1885. р.
     23. Рух між студентами високих шкіл, 1889. р.
     24. Організація руських ремісників у Львові, 1884 р.
     25. Друге віче академіків в Коломиї, 1884 р.
     26. Організаційні змагання, в дальших роках.
     27. Мала подія в великим розголосом.
     28. Сойм галицький з р. 1889.
 • ШЕСТИЙ ПЕРІОД, 1890—1895.
 • СЕМИЙ ПЕРІОД, 1895—1900.
 • ОСЬМИЙ ПЕРІОД, 1900—1907.
 • ДЕВЯТИЙ ПЕРІОД, 1907—1911.
 • ДЕСЯТИЙ ПЕРІОД, 1911—1914.
 • НА ЗАКІНЧЕННЄ.

 • "Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"  Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
  История национального движения Украины 1800-1920ые годы.