Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

77. Критична конференція в міністерстві рільництва у Відні.

В міністерстві рільництва у Відні відбулась в дні 13. вересня 1910 р. конференція в справі переведення розділу державних підмог на піднесеннє годівлі і збуту худоби, при участи делєґатів галицьких господарських товариств, кружків рільничих, „Сільського Господаря“ і „Союза рольничого“. Краєве Товариство „Сільський Господар“ заступали пп. Олесницький і я, а в імени руссофільського „Рольничого Союза“,— прихапцем заснуваного за намовою Поляків, щоби нас параліжувати,— явили ся: о. проф. Костецький і п. Глібовицький.

Тут відбулась боротьба з віроломниками і їх прислужниками. Ми обставали безглядно при зобовязанню правительства з 21. грудня 1909. р. відносно розділу господарських підмог та виказували, що наш „Сільський Господар“ є одиноким зорґанізуваним руським краєвим товариством господарським в Галичині. А Руссофіли разом з Поляками виступали проти нас, щоби від польських хлібодавців щось дістати та. відгрожували ся навіть Славянською Унією... Відтак
549

ми обстали при раз умовленім ключі і не хотіли вдавати ся в ніякі нові договори.

По скінченню сеї інформаційної конференції пішли ми оба, п. Олесницький і я, до президента міністрів барона Бінерта, представили йому ті митарства віроломників і домагали ся додержання договору. Його прикро вразили ті крутійства та він дав нам пізнати, що скрутить карк тим махінаціям наших противників,...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.