Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

12. Вислід масового карного процесу.

Тимчасом масовий карний процес проти 101. українських студентів у Львові тягнув ся під 14. лютого аж до 4. липня 1911. р. Спосіб ведення сеї розправи польським трибуналом викликав обуреннє цілого нашого населення як також інтерпеляцію і запити в парляменті в місяці марті 1911. р. Польська Теміда робила вражінне, що тут не суд справедливий, але наш політичний ворог судить нас! Тай вироком сього львівського трибуналу з 4. липня 1911. р. засуджено всіх обжалуваних: 5. по три місяці, 68. по місяцю і 26. по чотирнайцять днів вязниці... А студента Миколу Залізняка присуджено по відбуттю кари видалити поза границі держави. Проти того івироку заложив головний оборонець д-р Володимир Охримович: зажаленнє неважности.

Ось як представляєсь нова жертва, яку мала принести наша академічна молодь в останнім акті своєї боротьби за власний національний університет.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.