Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

21. Соймова Комісія реформи виборчої, 1911. р.

На численні понаглювання соймової комісії реформи виборчої скликав був п. д-р Л є о нараду сеї комісії на 25. вересня 1911. р. Тут виступив референт п. Старжиньскі зі своїм проєктом соймової ординації виборчої. Він станув безоглядно на становищи польської соймової більшости, не допускаючи нашого народу до належного заступництва в галицькім Соймі та поширюючи іще краєву автономію. У своїм проєкті намагав ся п. Старжиньскі законсервувати такі ананаси, як плюральне голосуваннє і тримандатові округи виборчі,— щоби у сім пеклі виборчім мож було догідно забирати наші виборчі мандати до Сойму.

Проти сього проєкту виступили згідно і безглядно наші члени комісії для виборчої реформи: я, д-р Король і д-р Макух. Ми виказали, що сей проєкт не надаєсь до спеціяльної наради комісії і зажадали, щоби дальші наради перервати аж до предложення звіту субкомітету. Польська більшість мала перед собою до вибору: або нас переголосувати і проти нашої опозиції вести спеціяльну дебату та проти нас
583

ухвалювати соймову виборчу реформу,— значить нас змайоризувати або уступити... Над сим радила між собою польська більшість через цілий день і не; відважилась іти пробоєм. Другого дня поставив п. Рутовскі іменем польської більшости внесеннє, щоби справу іще раз відослати до субкомітету, по думці соймової ухвали з 18. падолиста 1911. р...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.