Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

715

111. Ювилейний Шевченківський здвиг у Львові 1914. р.

Та у нас в краю приготовлялось велике свято: Ювилейний Шевченківський здвиг укра-


Д-р Льонгин Цегельський, проф. Іван Боберський і д-р Михайло Волошин.

їнських орґанізацій — руханкових, пожарних і стрілецьких Галичини. Сей здвиг скликали до Львова на день 28. червня 1914. р. обі центральні орґанізації: Сокіл Батько і Український Січовий Союз, що поставили собі високу мету: вироблювати в народі фізичну справність і орґанізаційну карність як силу народу.

Сей здвиг уладжували головно: проф. Іван Боберський, Омелян Гузар і Йосиф Доманик у Львові.

716

Отcе була найвизначнійша масова маніфестація українська в ряді ювилейних Шевченківських свят. Здвигове свято зачало ся дня 27. червня 1914. р. великим концертом, який привитав сим разом промовою ґенеральний отаман Січей д-р Кирило Трильовський.

В дні 28. червня 1914. р. відбув ся празничний похід українських Соколів і Січей з цілого краю, в числі понад дванайцять тисяч людей. В історичній столиці краю — наші сокільські і січові орґанізації відбули перегляд своїх сил, щоби в столітнім ювилею Шевченка зложити й від себе поклін безсмертній памяти ґенія України. Величавий похід з прапорами перейшов ціле місто у взірцевім ладі і бодрій поставі, а безліч народу витала його грімкими окликами „славно“. На чолі походу поступали: проф. Іван Боберський, д-р Кирило Трильовський і Ф. Машек, заступник чеських Соколів... В сім поході виступили також наші січові стрільці як військова орґанізація, що повстала останними часами з огляду на міжнародні події...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.