Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:

"10.2 Що свідчать німецькі документи про УПА"

121

Примітки

[1] Лебедь М. УПА. Видання пресового бюро УГВР, 1946. С 9.
[2] Там же. С 21-22.
[3] Там же.
[4] Там же. С 42.
[5] Там же.
[6] ЦДАГО України.ф. 1, оп. 23, спр. 523, арк. 74.
[7] Див.: Літопис УПА. Торонто, 1983. Т. 6. С 191.
[8] Лебедь М. УПА. С 42 - 43.
[9] Там же. С 49.
[10] Мірчук П. Українська повстанська армія. 1942 - 1952. Документи і матеріали. 1952.
[11] Там же. С. 27.
[12] Там же. С. 29.
[13] Там же. С. 37.
[14] Там же. С. 45.
[15] Там же. С 93 - 94, 96, 121, 133.
[16] ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 919, арк. 82 - 83.
[17] Шанковський Л. Українська повстанська армія / Історія українського війська. С 28.
[18] Там же. С. 30.
[19] Там же. С. 51.
[20] Мюллер Норберт. Вермахт и оккупация. 1941 - 1944. М, 1974. С. 196, 260 - 267.
[21] Цит за: Терлиця М. Націоналістичні скорпіони. К., 1963. С. 83.
[22] Лебедь М. УПА. С 50.
[23] Чередниченко В. Націоналізм проти нації. К., 1970. С 132.
[24] Там же.
[25] Літопис УПА. Торонто, 1983.
[26] Літопис УПА. Торонто, 1982. Т. 7.
[27] Ж. "Український історик". Нью-Йорк - Торонто - Мюнхен, 1988. №№ 1 - 4.
[28] Мірчук П. Українська повстанська армія. С. 40 - 41.
[29] Літопис УПА. Торонто, 1984. Т. 5.С. 116.
[30] Мірчук П. Українська повстанська армія. С 40.
[31] Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Париж - Нью-Йорк -Львів, 1993. С 402.
[32] Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух. Дрогобич, 1994. С. 150.


"10.2 Що свідчать німецькі документи про УПА"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.