Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:

"13.5 Як поширювались дії ОУН - УПА у різних районах Західної України"

227

Примітки

[1] Паньківський К.Від комітету до державного центру. Нью-Йорк - Торонто, 1968. С. 38.
[2] Там же. С. 40.
[3] Там же. С. 41.
[4] Там же. С. 68.
[5] Боровець - "Бульба Т. Армія без держави. Вінніпег, 1981. С. 307.
[6] Там же. С 307 - 308.
[7] Паньківський К. Від комітету до державного центру. Нью-Йорк - Торонто, 1968. С. 78.
[8] Там же. С. 99.
[9] Кубійович В. Початки української дивізії "Галичина"/ Українська дивізія "Галичина". Київ - Торонто, 1994. С. 17.
[10] Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Париж - Нью-Йорк - Львів, 1993. С. 100.
[12] Там же.
[13] Там же. С. 237.
[14] Там же. С. 277.
[15] Там же. С. 431.
[16] Там же. С. 437.
[17] Там же.
[18] Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття. Нариси політичної історії. К., 1993. С. 223.
[19] Там же. С. 225.
[20] Там же. С. 227.
[21] Там же. С. 243.
[22] Гунчак Т. У мундирах ворога. С. 119.
[23] Там же.
[24] Субтельний. О. Україна: історія. С. 401.
[25] Там же.
[26] Там же. С. 408.
[27] Там же. С. 409.
[28] Armstrong J. А. Ukrainian Nationalism. 1939 - 1949. New York. Columbia University.
[29] Український історик. №№ 1, 2, 5, 6. Нью-Йорк - Мюнхен, 1965.
[30] Armstrong J. А. Ukrainian Nationalism. 1939 - 1949. С. 41 - 42.
[31] Лисяк - Рудницький І. Історичні есе. Київ, 1994. Т. 2. С. 504.
[32] Енциклопедія українознавства. Париж - Нью-Йорк, 1966. № 5.
[33] Лисяк - Рудницький І. Історичні есе. Т. 2.
[34] Там же. С. 262.
[35] Там же.
[36] Там же. С. 262 - 263.
[37] Літопис УПА. Т. 1. С 122 - 124.

228

[38] Там же. С. 125.
[39] Літопис УПА. Т. 8. С. 14.
[40] Там же. С. 37.
[41] Див. : Лисяк-Рудницький I. Історичні есе. Київ, 1994. Т. 2. С. 81.
[42] Там же. С. 490-491.
[43] Там же.
[44] Там же. С. 494 - 495.
[45] Там же. С. 540.
[46] Іванишин В. Нація. Державність. Націоналізм. Дрогобич, 1992. С. 149.
[47] Там же.
[48] Там же. С. С. 149- 150.
[49] Там же. С. 150.
[50] Там же. С. 151.
[51] Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух (історія та ідеї). Дрогобич, 1994. С 131.
[52] Там же. С. 133.
[53] Там же. С. 141.
[54] Там же. С. 133.
[55] Там же. С. 136.
[56] Там же. С. 143 - 144.
[57] Там же. С. 152.
[58] Енциклопедія українознавства. Париж - Нью-Йорк, 1980. Ч. 9. Словникова частина. С. 3378.
[59] Субтельний О. Україна: історія. К., 1991. С. 411.
[60] Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. С. 445.
[61] Содоль П. Українська повстанча армія. Нью-Йорк, 1994. Ч. 1. С. 12, 14.
[62] См. там же: Ч. 1С. 63- 136, ч. 2. С 9-118.
[63] Там же. Ч. 1.С. 19-20.
[64] Там же. С 41, 47 -48.
[65] Там же.
[66] Якимович Б. Збройні сили України: нарис історії. Львів, 1996. С. 198.
[67] Прокоп М. Україна і українська політика Москви / Сучасність. 1981. Ч. 1. С 137.
[68] ЦДАГО України, ф. 1, оп. 13, спр. 699, арк. 197.
[69] ЦДАГО України, ф. 1, оп. 76, спр. 1476, арк. 29.
[70] ЦДАГО України, ф. 1, оп. 18, спр. 295, арк. 27.
[71] Рівенський обласний державний архів, ф. Р-30, оп. 2, спр. 43, арк. 81.
[72] Цит за: Омельчук Ю. Змова. Львів, 1967. С. 116 - 117.
[73] ЦДАГО України, ф. 1, оп. 13, спр. 669, арк. 196.
[74] ЦДАГО України, ф. 1, оп. 13, спр. 669, арк. 198.


"13.5 Як поширювались дії ОУН - УПА у різних районах Західної України"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.