Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:

"14.3 Терористично-диверсійні дії бандерівців у повоєнні роки"

248

Примітки

[1] Ті, що канули у пітьму. Львів, 1964. С 253 - 254.
[2] Державний архів Львівської області, ф. П - 1, оп. З, спр. 34, арк. 87 - 89.
[3] ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4, спр. 338, арк. 506 - 507.
[4] Тожецкі Р. Kwestia Ukrainska w Polityce III Rzeszy (1933 - 1945). Warszawa, 1971 S. 294.
[5] Там же. С. 295 - 296.
[6] ЦДАВО України, ф. 4620, оп. З, спр. 38, арк. 38.
[7] Субтельний О. Україна: історія. С. 412.
[8] Там же.
[9] Там же.
[10] Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. С. 395.
[11] Там же.
[12] Мельничук Ю. Супостати. Львів, 1964. С 9.
[13] ПАТО, ф. І, оп. 4, спр. 1, арк. 99.
[14] ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 220, арк. 86 -.87.
[15] ПАШФО, ф. 1, оп. 1, спр. 317, арк. 24.
[16] ЛОДА, ф. П - 3, оп. 6, спр. 283, арк. 32.
[17] Див.: Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941 - 1945. К., 1975. Т. 3. С. 152 - 153.


"14.3 Терористично-диверсійні дії бандерівців у повоєнні роки"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.