Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:

"5.5 Як описують оунівці своє перебування в Заксенхаузені"

60

Примітки

[1] Цит. за: Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Париж - Нью-Йорк - Львів, 1993. С 491.
[2] Там же. С. 497.
[3] Там же. С 500.
[4] ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 2, спр. 1, арк. 17.
[5] Там же. Арк. 17, 38.
[6] Там же. Арк 39.
[7] Див.: Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Т. 3. С. 36.
[8] Там же. С. 27.
[9] Там же. С 36.
[10] Там же. С 40.
[11] Там же. С 43.
[12] Ж."Український історик". Нью-Йорк - Торонто - Мюнхен, 1988. № 1 - 4.
[13] Мірчук П. Степан Бандера - символ революційної безкомпромісовості. Нью-Йорк - Торонто, 1961. С. 91 - 92.
[14] Бульба - Боровець Т. Армія без держави. Вінніпег, 1981. С 281.
[15] Там же. С 283.
[16] ЦДАВО України, ф. 166, оп. 3, спр. 149, арк. 41 - 43.
[17] Ж. Wojskowy Przseglad Historyczny. 1959. № 1.
[18] Герен Аллен. Серый генерал. М., 1971. С 89 - 90.
[19] Галан Я. Твори в 4-х тт. К., 1980. С 89.
[20] Мюллер Норберг. Вермахт и окупация. М., 1974. С 235.
[21] Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття. К., 1993. С 244.
[22] Свідчення 3. Мюллера зберігаються в ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4, спр. 338.


"5.5 Як описують оунівці своє перебування в Заксенхаузені"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.