Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Движения --> Националисты (Идеология Националистов)
     Факсимиль материала на МНИБ

"О. І. Бочковський. Вступ до націології"

ПЕРЕДМОВА

Для уникнення непорозумінь мушу відразу ж на вступі зазначити, що ця праця не являє собою ані підручника, ані бодай систематичного курсу. Це тільки кілька нарисів, що мають своїм завданням з'язувати головні питання, зв'язані з проблемою нації, на підставі наукових досягнень у цій ділянці соціології. На жаль, не дивлячись на багату, особливо ж у післявоєнній добі, літературу з цього приводу, здебільшого, зрештою, політичного й публіцистичного характеру, саме з наукового боку, дуже актуальне питання про націю не все ще достатньо досліджене. Досі немає точної наукової дефініції поняття „нація" та визначення її істоти, як суспільного явища. Ми бачимо далі, що наукова дискусія з цього приводу доходить цілком до протилежних висловів і тверджень. Серед таких обставин писання підручника з метою популяризації націологічних дослідів я вважав недоцільним та з педагогічних мотивів неможливим. Також складання систематичного курсу націології, що належно з'ясовував би стан сучасних наукових дослідів над цим політично найспірнішим питанням післявоєнної доби, виходило б далеко поза межі поставлених Курсами українознавства завдань. Через це я рішив дати тільки оцей цикл окремих нарисів, що охоплюють комплекс головних питань, органічно зв'язаних з проблемою нації. Через це й названо цю працю: „Вступ до націології", що більш відповідає її змісту та характеру.

З літературних джерел, що будуть зазначені в окремих розділах цієї праці, як і з критичного покажчика загальної націологічної літератури, читач матиме змогу докладніше ознайомитися з питанням, що його спеціяльно цікавитимуть. Цей конспективний нарис націології маю намір ширше розвинути в спеціяльній монографії — „Модерна нація", що буде спробою обґрунтування націології, як самостійної науки про націю.

1934—1947

Автор

 

 


"О. І. Бочковський. Вступ до націології"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.