Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

10. Урядова газета „Русь", 1867.

В отсих обставинах трібував галицький намісник граф Аґенор Ґолуховскі іще раз, щоби розбити повстаннє народної (української) партії як самостійної політичної орґанізації, та притягнути її до спільної акції з Поляками, думаючи, що рух українофільський супроти русофільської пропаганди буде в Поляках шукати свого захисту.

Маючи те на увазі, галицький намісник граф Аґенор Ґолуховскі постановив був з галицьких українофілів витворити нову політичну партію, що малаб іти рука в руку з Поляками, та для переведення сього наміру заснував він коштом державним політичну Газету "Pycь". До редакції отсеї Газети дались приєднати: Федір Заревич, Кость Горбаль, Володимир Шашкевич, Остап Левицький (Драла) і Льонгин Лукашевич.

Перше число „Руси" появило ся дня 28. марта 1867. р. під редакцією Федора Заревича. Та отся газета не вдержалась навіть один рік, бо небаром зачала писати проти Поляків, а правительство (Ґолуховскі) відняло підмогу.

В сім часі (1867) перестала також у Відні виходити правительственна Газета „ВЪстникь", що понимано тоді як початок кінця „австрійського рутенізму" (австрійської ласкавости супроти нас).

А Поляки все вірили, що польонофільська партїя істнує, та що вона розібє український національний фронт. Доказом їх самодурства є хочби отся подія... В комісії конституційній Ради державної у Відні, в дні 2. жовтня 1867. р. сказав був п. Зибликевич при нагоді наради про уладження справи язикової, що Полякам удало ся створити українофільську пар-
103

тію, та що вона буде за сим стояти, щоби справи національні належали до соймів.

Звідсі вийшла леґенда що українофілів винайшли Поляки, та що українство се інтриґа польська. А те все, підпольні затії вдіяли, значить: Русинів видумав в Галичині ґраф Стадіон, як казали Поляки, — а Українців вишукала польська інтриґа, як казали Руссофіли. Яке їхало, таке здибало. — Політичні самодурства!.. 


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.