Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

14. Відрухи в студентських організаціях, 1874—1880. рр.

Общество „Академическій Кружок" у Львові видавало від р. 1874. до р. 1877. щомісячне письмо „Друг", редаговане по студентськи, в дусі руссо-
163

фїльськім, з котрого пробивалась і була слідна народна струя. До „Друга" писали наші студенти, як Іван Франко, Михайло Павлик, Антін Дольницький і Іван Белей, — та русофільські студенти, як Стефан Лабаш, Орест Авдиковський, Василь Давидяк, Володимир Стебельський і инші.

Натомісць виключно українофільське студентство гуртувалось в товаристві „Дружний Лихвяр", що просиджувало звичайно в комірнім і представлялось мізерно, так що я прибувши до Львова в р. 1878. — не міг найти хати сього товариства і зайшов до „Академического Кружка", де став я членом до року 1880. Там пізнав я Михайла Короля, Антона Te-

164

лесницького, Льва Павенцького, Стефан а Федака і инших...

Заки я прибув до Львова, виключили загальні збори „Академического Кружка" Івана Белея з товариства за те, що він протестував проти уживання російської мови. Опісля й мене мали виключити з „Академического Кружка" за злочин уживання фонетичного правопису в переписній книзі, але я сам виступив, та заняв ся з Андрієм Чайківським і Володимиром Коцовським перетвореннєм „Дружного Лихваря" на „Академичне Братство".

Товариство „Академичне Братство" (перед тим „Дружний Лихвяр") у Львові, по перетворенню 1882. р., поклало своєю метою: „дбати о наукову і матеріяльну підмогу Русинів — академиків". Та в отсім товаристві зачала збирати ся вся українська студентська молодь.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.