Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

6. Оживлений рух між нашими студентами в 1880 і 1881. рр.

В дні 17. вересня 1880. р. відбувся в Коломиї перший зїзд руських академіків (студентів) з Галичини і Буковини. Тут прибули члени академічних (студентських) товариств: „Січ" у Відні, „Академическій Кружок" і „Дружний Лихвяр" у Львові та „Союз" в Чернівцях,— в числі звиш 40 учасників, щоби пізнатись і через виміну думок порозумітись до спільної праці. Зборови проводив Ярослав Окуневський, студент медицини і тодішний голова „Січи" у Відні.

Сей збір ухвалив одноголосно резолюції:

1) Приступити до видавництва літературно-наукового журнала, до котрого малиб входити тільки праці Русинів академіків (студентів).

2) Припоручити Товариствам: „Академическій Кружок" і „Дружний Лихвяр" у Львові, щоби получилися, так що „Академическій Кружок" мав би стати літературно-науковим, а „Дружний Лихвяр" запомогово-позичковим товариством для всіх Русинів академіків без ріжниці партій.

3) Внести петицію до Академічного Сенату львівського університету о відновленне катедри руської історії, та візвати руських академіків, щоби громадно вписувалися на руські виклади.
183

Отсей перший збір Русинів академіків викликав був корисне вражіннє в краю як початок до взаїмної згоди, але одноголосно ухвалені ним резолюції переважно не увійшли в життє.

З життя наших студентів в р. 1881. належить піднести, що на їх петицію внесену до Академічного Сенату львіського університету про основаннє катедри руської історії, відповів Сенат письмом з 28. липня 1881, що „на тепер" до реченої петицiї не може прихилити ся. Наслідом сього заявив професор львівського університету д-р Ізидор Шараневич, що вдоволяючи бажанню студентів буде викладати руську історію дві години тижнево.

Відтак, 19. падолиста 1881, відбулися перші збори „Кружка правників" на львівськім університеті під протекторатом професора д-ра Олександра Огоновського, котрий привитав збори та у своїй промові підніс потребу знання права, його історії і її розвою. Збори вибрали до виділу „Кружка правників": Костя Левицького, Андрія Чайківського, Евгена Олесницького, Андроніка Могильницького і Гната Дзеровича. Сі збори закінчились відчитом голови „Кружка правників" Костя Левицького: про значіннє теорії права. „Кружок правників" розвивав свою діяльність в напрямі поглиблення знання наших правників.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.