Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

14. Після смерти Володимира Барвінського, 1883. р.

Наслідом тяжкої недуги передчасно умер Володимир Барвінський, в дні 3. лютого 1883. р. Його смерть була важким ударом для нашого громадянства, з окрема для нашої орґанізації народної у Львові як осередку краю.

По смерти Володимира Барвінського обняв був редакцію „Діла" на зверх Антін Горбачевський, „як властитель і редактор" „Діла", хоча в дійсности власником „Діла" від самого початку була Спілка видавництва „Діла". Та Спілка „Діла" по кількох тижнях установила Івана Белея редактором „Діла".

Іван Франко у своїм „Нарисі історії українсько-руської літератури" (стор. 359—362) згадує, що з початком 1881. р. з Іваном Белеєм здобувся на видаванне місячника „Сьвіт", але він не достояв навіть повного другого року, головно з вини редактора Івана Белея, що віддавши свої сили співробітництву в „Ділі", не міг як слід вести ані редакції ані адміністрації „Сьвіта". Та за се годі винувати Івана Белея, що він віддався редакції „Діла" і своєю справді тяжкою працею передержав наш політичний орґан „Діло" через кількадесять років, — бож в отсім його велика заслуга для нашого національного відродження...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.