Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

28. Сойм галицький з р. 1889.

В р. 1889. відбулись вибори до Сойму, та виборча діяльність в краю була зорганізована під кличем
230

солідарности міжпартійної. Дня 17. квітня 1889.р. уконституовався Головний руський комітет виборчий, зложений руськими послами

соймовими під проводом п. Теофіля Бережницького. У передвиборчій відозві до народу з 24. червня 1889, — між иншим сказано, що від висліду виборів, залежить наша будучність: гаразд в краю, згідне спів-

231

життє суспільних верств та любов „межи обома народами"...

Перше засіданнє VI. періоду Сойму галицького відбулось 10. жовтня 1889, по переведенню соймових виборів. Тут виступив новий намісник граф Казимир Бадєні, що прийшов на місце Филипа Залєского та мав сильною рукою повести запущену адміністрацію краю. А наше сеймове представництво увійшло до Сойму в числі дещо збільшенім та у вiдновленім складі осіб.

Наших послів увійшло сим разом до Сойму 17, — так що з трьома вірилістами було їх разом 20. Між ними увійшли до Сойму два посли селяне: Олекса Барабаш і Йосиф Гурик, з котрих останний показав ся добрим бесідником і розумним заступником нашого селянства, Йосиф Гурик був вихованцем нашої народної орґанізації в Станиславівщині, та цінним добутком парляментарним, так що й Поляки відносились до нього з повним респектом. 3 молодшої інтелігенції нашої увійшли до Сойму: д-р Михайло Король, д-р Теофіль Окуневський, д-р Дамян Савчак і Конст. Телишевський.

Маршалок краєвий граф Ян Тарновскі у своїй привітній промові осібно привитав послів народности руської — в руськім язиці.

Посол Гурик поставив внесок з приводу елєментарних нещасть, які в останних двох роках навістили наш край, та його внесок відіслано до комісій. А п. Юл. Романчук узасаднював свої дальші внески: про закладаннє гімназій з руським язиком викладовим, про заложеннє учительської семинарії з руським язиком викладовим, і переведеннє утраквізму в істкуючих учительських семинаріях, та відтак внесок, щоби крмісійні справоздавці могли по руськи промовляти (24. падолиста 1889). Посол о. Кирило Гаморак підніс справу знесення інституції рад повітових; п. д-р Теофіль Окуневський поставив внесок про управильненнє справи доставлювання підвод; п. д-р Дамян Савчак промовляв в справі оподаткування товариств

232

обезпечень від огню; п. о. Микола Січинський ставив внески: про уладженнє справи належитостей з титулу будови доріг конкуренційних і в справі консумційного податку від худоби, та п. Конст. Телишевський — внески про реформу скарбових на-

233

лежитостей; неспорового поступовання в спадкових справах, про полекші при табулярних вписах і и.

Оживлена діяльність наших нових соймових послів звернула на себе увагу краю, натомісць руські посли в Раді державній що раз то більше тратили на своїм значінню.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.