Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

7. Синод провінцїяльний, 1891. р.

В дні 24. вересня 1891. р. почав ся у Львові: Русько-католицький Синод. Всіх священиків було около 140. До нарад допущено також сеніора Ставропігійського Інституту: професора львівського університету д-ра Ізидора Шараневича. Тут приїхав був також делєґат папський архиепископ Чіяска.

Наради Синоду (в комісіях) були дуже бурливі ізза того, що епископи хотіли ввести в наш обряд 40 латинських святих і начатки целібату. Отсє подаю на підставі записок професора університету д-ра Омеляна Огоновського.

Всі наради Синоду були тайні і тому поширювались всякі трівожні вісти про небезпеку для нашого обряду, та енерґійна оборона нашого духовенства, зібраного на Синоді, не допустила до нарушення окремішности і самостійности нашого обряду,— при чім погребано також справу целібату...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.