Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

9. Нові партії, 1896. р.

Не зважаючи на те все скликав п. Барвінський на 14. жовтня 1896, до салі ратушевої у Львові: довірочні збори в ціли заснування політичного товариства „Католицький русько-народний Союз“, щоб на основах католицьких дбати про реліґійно-моральні, народні, політичні і економічні справи руського народу в Галичині. До комітету для
290

впровадження в життє сього товариства вибрано: проф. д-ра Вол. Коцовського, Володимира Лукича Левицького, о. Богдана Пюрка, о. Івана Чапельського і инших, та постановлено видавати орґан „Руслан“ для ведення політичного напряму сеї нової орґанізації, зглядно партії.

Таким способом мала повстати вже четверта руська партія в Галичині. Та іще в дні 17. вересня 1896, відбули ся у Львові довірочні збори наших робітників, заходами тов. Миколи Ганкевича, в ціли заснування русько-української соціялно-демократичної партії, так що в тім році мали ми вже пять партій політичних.

Та благословеннєм нашого кардинала о. Сильвестра Сембратовича плянувалось оснуваннє шестої партії політичної, бож для наради в справах церковно- і народно-політичних рішив митрополичий Ординаріят запросити відпоручників деканальних на довірочні конференції до Львова, на день 10. грудня 1896, щоб вирішити про потребу орґанізації духовенства руського для оборони католицької церкви і руського народу. Але зібрані відпоручники відповіли одноголосно, що делєґати духовенства всіх трьох єпархій в Галичині не видять потреби окремої орґанізації клерикально-політичної. Отсе рішенне було чемним протестом проти клерикально-політичної та офіціяльної орґанізації, що викликалаб була роздвоєний між духовенством а народом. Воно було вимірене проти поклонників політичного сервілізму...

А вечером тогож дня дало зібране духовенство ініціятиву до заложення загального комітету виборчого, щоби злучити всі сили до рішучого відпору та завзятої і однодушної оборони народної.

На сей рішучий зазив нашого патріотичного духовенства завязав ся Краєвий руський комітет виборчий у Львові та відбув в дні 28. грудня 1896, першу нараду. Головою комітету вибрано о. Івана Озаркевича; заступниками: Юліяна Романчука і Богдана А. Дідицького, та секретарями: д-ра Евгена Петрушевича і Романа Бачинського.

291


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"



Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.