Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

17. Знаменні збори „Народної Ради“, 1897. р.

Загальні збори політичного Товариства „Народна Рада“ у Львові відбули ся 28. грудня 1897, та осудили систему правління Баденього, що опиралась на неправді, безправности і автократії. По рефераті політичнім голови Юліяна Романчука поставлено домаганнє: розвязання парляменту, потягнення до відповідальности всіх орґанів правительства, та загальної амнестії — для засуджених в процесах виборчих. Сі збори заявились проти розширення автономії країв, а за автономією народностей і поділом Галичини на часть руську і польську.
303

Зокрема підчеркнено: потребу політичної і економічної независимости русько-українського народу, та щоби до сього дійти,— мусимо не тільки засадничо, але й в практичній програмі стреміти до здійснення ідеалу нашої нації: Руси України.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.