Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

28. Перехід до ери преміера Кербера, 1900. р.

Скоро та безуспішно зужилось правительство графа Франца Туна, бо вже в дні 2. жовтня 1899, цісар приймив уступленнє його. Язикового питання граф Тун не розвязав, хоч мав добру нагоду, та замісць наладнати відносини в парляменті, він зачав послугувати ся звісним §. 14. і розпорядками вирішувати найважнійші справи і тому вже поза парляментом провалив ся. На його місце прийшов намісник Старії граф Клярі-Аль дрінґен, що утворив міністерство ділове — покликуючи урядовців, як д-ра Кербера на міністра справ внутрішних та д-ра Северина Князьолуцького на провідника міністерства скарбу.

Першим чином сього міністерства було те, що воно знесло розпорядки язикові, видані міністерством графа Баденього та відтак дещо зла-
323

годжені міністерством Ґавча,— шоби промести чисту дорогу до нових переговорів. У програмовій промові в Палаті послів дня 18. жовтня 1899, сказав граф Клярі, що правительство мусіло знести розпорядки язикові, щоби усунути перепону правильних відносин. В сім місци запитав ся його п. Окуневський: А в Галичині не бачите сеї державної конечности? Граф Клярі сказав далі, що правительство буде безсторонне і невтральне, та хоче управильнити язикові відносини, як також економічно-політичні відносини супроти Угорщини.

Відносно до програми того правительства внесли наші посли: Окуневський і Танячкевич зараз предложеннє, щоби по думці артикулу 19. закону основного управильнити в законодатній дорозі язикову справу. Їх позитивний внесок домагав ся, щоби руська мова була законом узнана урядовою мовою у всіх ц. к. урядах і судах в тих частях Галичини і Буковини, де руський нарід живе в перважаючій більшости. До сього внеску прилучився також буковинський посол Сидір Винницький. Та правительству Кляріого не судилось довго жити, бо Німці виступили з обжалуваннєм міністерства Туна за надужиттє § 14. а Чехи розпочали обструкцію за знесеннє язикових розпорядків.

По графі Клярім обняв бувший міністер залізниць Віттек, провід нового міністерства, яке кілька тижнів держалось та сим зазначилось, що знесло Ґазетний і календарський стемпель...

По сих спробах наладження відносин в парляменті прийшла „ера Кербера“. В дні 18. січня 1900. р. зложилось невтральне міністерство урядниче з д-ром Пентаком, представником Поляків. Чехів заступав проф. д-р Антін Резек, що уступив в р. 1903,— та на його місце вступив професор д-р Антін Ранда... Душею і тілом сього міністерства був незвичайно роботящий урядовець д-р Ернст Кербер — новий премієр.

На привіт новому премієрови, та щоби звернути його увагу на значіннє нашої справи оголосив наш

324

п. о. Данило Танячкевич отверте письмо п. з. Mahnschrift an Herrn Mimisterprasidenten d-r Ernst von. Koerber...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.