Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

42. Вислід сецесії послів соймових, 1904. р.

В дні 14. червня 1904. р. відбули ся доповняючі вибори до Сойму, на місце тих послів, що наслідом сецесії зложили свої мандати. При сих виборах впровадив наш нарід девять послів сецесійних на ново до Сойму,— десятий п. Барвінський не вдержався супроти руссофільського кандидата о. Теодозія Еффиновича. Поляки не могли простити п. Барвінському сього, що він покинув угодову політику з ними. Се признав виразно намісник Потоцкі, заявляючи п. Олесницькому, що ні Поляки ні
395

уряд не мають інтересу попирати п. Барвінського... В імя народної солідарности годилось поновно вибрати й п. Барвінського, але не стало сили, а може й доброї волі... Отсі нелегкі вибори доставили нам прилюдний доказ, що сецесії зі зложеннєм мандатів годі надуживати...

Та проте дух народний кріпшав. В дні 18. липня 1904. р. відбуло ся у Львові: перше віче руських учителів і учительок з Галичини і Буковини, під проводом о. професора Александра. Стефановича. Наше учительство вступило на новий шлях солідарної праці в обороні руської школи і народних інтересів. Воно дало почин до заводових: установ нашого учительства.

В 1904. р. розпочав Юліян Романчук видавати бібліотеку руських клясиків, себто твори найзнаменитших наших писателів, під назвою „Руска Письменність“, маючи на оці ціль наукову, щоби дати текст критично провірений, в пляновім розкладі. „Руска Письменність“ вийшла накладом товариства „Просвіта“, в 25 томах. Останні томи появили ся під назвою „Українське Письменство“ (1923. p.).


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.