Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

48. Міністерство барона Ґавча, 1905. р.

Саме з 1. січня 1905. р. прийшло нове міністерство та на його чолі станув знова барон Ґавч, муж
402

довіря цісаря. В дні 24. січня 1905. р. зібралась Палата послів та барон Ґавч виголосив свою програму. Він заявив, що тільки діяльний парлямент буде мати змогу користати зі своїх прав і свого впливу на формуваннє справ публичних, та інтереси Австрії не будуть загрожені другою державою. Тоді Палата послів буде мати условини, щоб приступити до розвязання правдиво австрійської політики, а правительство як кабінет урядничий буде стояти супроти всіх народностей на становищі повної безсторонности.


Д-р Теофіль Кормош

Президент міністрів барон Ґавч натрафив на кориснійші відносини в парляменті, бо Палата послів була вже перемучена обструкцією і хотіла приступити до праці. Тому наш Руський Клюб мусів також розважити в сих обставинах: що далі?

Депутація руських послів під проводом п. Романчука предложила през. міністрів бар. Ґавчеви меморіял з домаганнями та він приобіцяв розслідити. В дебаті над буджетом державним, 14. лютого 1905, заявив п. Романчук, що в теперішних обставинах

403

є урядниче правительство найвідповіднійше, але воно не може попирати одного сторонництва, як се робив д-р Кербер, що їздив до галицької Каносси; також чеської справи не повинно правительство полагоджувати окремо, а разом з иншими національними спорами, та до сього треба покликати національну комісію,— зосібна, гнет в Галичині може мати такі прикрі наслідки, як угнітаннє меншостей на Угорщині, бож Галичина є краєм бюрократичної самоволі, супроти Русинів, і тому у відношенню до нового правительства буде мати значіннє для Русинів: основна зміна системи. А при справі континґенту рекрутів домагав ся п. Король скорочення служби військової до двох літ, та вкінці заявив, що руські посли будуть голосувати „проти“, бо не мають іще довіря по теперішного правительства. З сього вика-зуєсь, що Руський Клюб придержував ся тактики вижидання супроти правительства барона Ґавча.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.