Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

63. Докінченнє нарад в справі реформи виборчої.

По парляментарних феріях відбулись дальші наради в справі виборчої реформи. Правительство барона Бека не згодилось на розширеннє компетенції соймів, але приймило внесок п. Старжиньского на докладнійше розмеженнє компетенції Ради державної і соймів краєвих. Домаганнє консерватистів на впровадженнє плюрального права голосування не вдержалось, але на жаданнє: Поляків заявилась більшість виборчої комісії за петрифікацією поділу округів виборчих, так що до зміни відносних постанов приписано кваліфіковану більшість.

Проти такого предложення виборчої реформи виступив Руський Клюб парляментарний та розважував питаннє: повалення сеї реформи через обструкцію в Палаті послів. В краю збирають ся окружні віча та протестують проти покривдження Русинів постановами реформи виборчої. А Ширший Народний Комітет оголосив в дні 1. падолиста 1906. р. протест Русинів Галицької Землі проти несправедливих постанов виборчої реформи, головно проти поділу виборчих округів, петрифікації сього поділу округів, та посередного поширення автономії краєвої.

Та справа виборчої реформи перейшла в Палаті послів як нагле предложеннє більшістю 227. голосів проти 46. голосів. Наші посли переконали ся, що
427

супроти такої великої більшости не вдіють нічого своєю обструкцією і тому в дні 22. падолиста 1906. р. зложив п. Романчук в Палаті послів: заяву іменем руських послів з протестом проти рабунку прав руського народу. Він заявив, що руські посли, не будуть брати участи в дальших нарадах над виборчою реформою та відносних ухвал не узнають законом. По сій заяві вийшли всі руські посли демонстраційно з салі нарад...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.