Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

13. Сесія Сонму галицького, 1907. р.

На осінну сесію галицького Сойму полишила собі шляхоцько-польська більшість справу реформи соймового права виборчого. Та осінна сесія соймова зібралась дня 16. вересня 1907. p., а в соймовій комісії для реформи виборчої запанувало повне безголове. Демократичні польські ґрупи видумують
456

всякі проєкти соймової реформи виборчої та ніхто не знає, яких основ держати ся. Се використовує консервативна більшість галицького Сойму, щоби відрочити на пізнійше справу виборчої реформи, а тим часом приладжує собі инші реформи, як нову реформу соймового реґуляміну — супроти тих нових послів з опозиції, що мають колись увійти до Сойму; намагаєсь виєднати адміністрацію державних домен і лісів, тай про охоту стрілецьку треба було подбати і реформу ловецького закону перевести. Посол Олесницький і товариші обстоюють засадниче становище наших селянських мас, щоб полишити кождому свободу розпоряджування звіриною на своїм ґрунті, але обшарники оборонюють завзято свого інтересу,— щоби селянин кормив дику звірину, а пан стріляв і споживав...

Та в отсій проволоці відбувавсь поспільне кокетуваннє між руссофільською а польсько-шляхотською партією і вже доходить до якогось порозуміння.

При соймовій розправі буджетовій виголосив посол Король промову до польської більшости, та відозвав ся до неї тими словами: „Ми повинні подати собі руки, бож перед нами спільний ворог, котрий не знає народности,— котрий зарівно грозить так Русинам як і Полякам, а той спільний ворог, то радикалізм,— котрий ширить ся в застрашаючий спосіб...“ Тому апелює він до більшости соймової, бо покласти кінець радикалізмови може тільки та більшість соймова, котра є при власти,— а тут всяка проволока грозить неминучою катастрофою...

Отсе була явна оферта руссофільська на нову еру,— та на нуту польських консерватистів, що радикалізм українських партій уважали перепоною порозумління польсько-руського, та загалом причиною всего лиха в краю. До сеї гри дав ся ужити п. Король, котрого ми поважали за його чесний характер. А тиха спілка „Дудикевич і Лісковацький“ зарекомендували сю оферту польській „Раді Народовці“, щоб повезла далі...

457

Се діялось в дні 8. жовтня 1907. р. На 16. жовтня 1907. р. скликано парляменті тому закінчено наради галицького Сойму з надією, що Сойм буде скликаний іще сього року до полагодження виборчої ординації...


Д-р Михайло Король


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.