Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

18. Українська демонстрація в Палаті послів, 1907. р.

Ся українська демонстрація викликала в парляменті величезне вражіннє, але на жаль — некорисне для нас, Христіянсько суспільні посли кинулись були на нас з пястуками та соціяльні демократи помогли нам їх відперти. Голова клюбу п. Романчук мусів зложити заяву, що хоча обуренне руських послів ізза подій на львівськім університеті є природне і зрозуміле, то одначе того роду події є найменше бажані, і тому просив, щоби їх не класти на рахунок клюбу,— та просив Палату о вибаченнє, що один із членів нашого клюбу, хоч без наміру, викликав сю подію.

А президент Палати послів, при остаточнім залагодженню сеї події проголосив, що сього роду вчинки не є під охороною ненарушимости посольської...

Та сей елементарний вибух проминув, а некорисне .вражіннє значно злагодилось, як міністер просвіти
464

у відповіди на нашу інтерпеляцію признав, що ректорат львівського університету не поступив по інтенціям міністерства.

Австро-угорські предложення угодові приняла Палата послів в дні 17. грудня 1907. p., в другім і третім читанню, та правительство барона Бека віднесло по реформі виборчій — другу велику побіду.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.