Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

42. Заходи намісника Бобжиньского, 1908. р.

Намісник д-р Бобжиньскі зачав робити заходи, щоби галицьку адміністрацію спровадити на новий шлях: лєґальности, та в сім змаганню перепинювала його польська шляхта, бо хоча він був консерватистом, то всеж таки не мав за собою високого роду шляхоцького, щоб присмирити східно-галицьких верховодів. Проти його добрих намірів зачали виступати
503

також польські національні демократи, що готовили ся стати спадкоємцями польської шляхти...

Отсе виявило ся в дні 12. грудня 1908. p., в котрім всепольські студенти напали на намісника Бобжиньского, як він виходив з університету у Львові та обкидали його гнилими яйцями, та відтак відбули самовільне віче і заявили ся проти основування українських катедр на львівськім університеті. Та зараз по сім відбули ся всепольські демонстрації перед намісництвом і виділом краєвим у Львові. Ся політична подія виказала настрої польської суспільности супроти незначних уступок для наших культурних змагань. Приводом сих брутальних демонстрацій було вставленнє до державного буджєту дотації на дві нові українські професури на львівськім університеті. Се був наочний плід польського верховодства в Галичині... Звідсі, виступив знова конечний наслід: виділити наші катедри в окремий університе т.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.