Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

49. Наші справи орґанізаційні, 1909. р.

А у нас в краю ішла своя робата.

На підставі міністерського рескрипту з 6. квітня 1909, ч. 5591, впроваджено в життє: Земельний Банк гіпотечний, спілку акційну у Львові, заходами оснувателів: д-ра Ярослава Кулачковського. д-ра Костя Левицького, д-ра Тадея Соловія і д-ра Стефана Федака.

На перших директорів сього банку покликано: д-ра Леся Кульчицького, Любомира Рожанського і о. Ти та Войнаровського.

Заходами о. Йосифа Фолиса і товаришів заснувано товариство „Провидіннє“ у Львові для поради і помочі людем, що мусять еміґрувати.
512

Щоби скріпити народні маси в долині розширено орґан Краєвого Союза ревізійного — „Економіст“ популярним додатком „Самопоміч“. Сей новий часопис мав популяризувати ідею економічного піднесення нашого народу через кооперацію. В сім ділі працювали пп. Сидір Кузик і Андрій Жук.


Д-р Лесь Кульчицький

Дня 20. мая 1909. р. відбув ся празник нашої „З о р і“ у Львові. Того дня скінчило ся перше чвертьстоліттє істнування нашої ремісничої і промислової громади, нашого товариства руських ремісників і промисловців „Зоря“ у Львові. В отсім часі „Зоря“ приєднала була вже значне число членів зі всіх партій та не була самостійна, бо за прикладом

513

її орґанізувались наші ремісники і промисловці в краю. В дні ювилею пішов похід з прапором до „Народ-


Любомир Рожанський

ного Дому“ у Львові, де у великій салі відбули ся святочні збори. Головою „Зорі“ був тоді Василь

514

Нагірний, що як голова передержав цілих перших двайцять і пять літ діяльности товариства,— секретарем був Юрій Сидорак.

Загальні Збори „Сільського Господаря“ з 10. червня 1909. р. ухвалили реорґанізацію сього товариства на „Краєве Товариство „Сільський Господар“ у Львові в тім напрямі, щоб воно стало загально краевим і обняло своєю діяльностю весь край. Отсю обнову і поширеннє діяльности перевів: д-р Евген Олесницький, та незвичайно заслужив ся в отсій справі.

В серці України — в Київі збирає ся українська громада поставити памятник великому Шевченкови, та у нас українські народні товариства у Львові видають зазив до української людности в Галичині, щоб принесла свою жертву на сю ціль...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.