Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

66. Торговельні договори і закінченнє 1909. р.

Відтак прийшов на чергу нарад Палати послів закон про торговельні договори та в господарській комісії правительство здійснило свою умову, заключену з нашою репрезентацією...

Скорим темпом пішло також друге читаннє буджетової провізорії, при котрім ми застерігли ся проти польського „veto“ в наших справах{Демократизація Кола Польського понижила значіннє сеї установи, бо там запанувала внутрішна боротьба між національними демократами (всеполяками) а консерватистами, наслідом чого консерватисти мусіли собі купувати людовців, що тоді були під проводом п. Стапіньского. Міністер Біліньскі признай у своїх Споминах на стор. 181—182, що на жаданнє п. Стапіньского виплатив в р. 1909. з австрійських запасів касових суму 3. міліони корон на санацію Банку парцеляційного і Банку людового у Львовію.}. А на закінченнє року 1909. ухвалила Палата послів побільшити число своїх віцепрезидентів з пяти на сімох, щоби й наш нарід мав свого представника в президії парляменту.

Наша суспільність в краю розвела була акцію за впровадженнєм зелізничих карт їзди з українським текстом та директор державних зелізниць п. Рибіцкі продумав „триязичні“ карти зелізничі (німецько-польсько-українські).

В р. 1909. відбула ся: українська вистава хліборобська в Стрию. Се був перший прилюдний виступ нашої народної продукції, заініціований
532

п. д-ром Евгеном Олесницьким, та виконаний директорами: о. Остапом Нижанковським і Денисом Сембратовичем. З нагоди сеї вистави уладжено в Стрию, в дні 21. вересня 1909. р. нараду в справі скликання національного кооперативного конґресу,— за ініціятивою п. Андрія Ільченка Жука.

З кінцем р. 1909. відбули ся основательські загальні збори товариства „Український Студентський Союз“ у Львові,— центральної орґанізації української молоді висших шкіл в Австрії. В проводі сьої орґанізації були діяльні: Володимир Левицький, студент прав, Лев Марків, студент фільозофії і Осип Навроцький, студент прав. Та з початком р. 1910. зачав виходити раз в місяць орґан „Українського Студентського Союза“: „Молода Україна“ під редакцією Мирона Вітошинського у Львові.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.