Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

4. Справа італійського правничого виділу.

Далі прийшла черга на справу італійського правничого факультету. По довших розважуваннях скликано в сій справі буджетову комісію на 7. лютого 1911. р. Правительство обстоювало сю справу, а Словінці і Українці піднесли при сій нагоді справу своїх університетів, хоча отсе не було на руку правительству, бо подражнювало Німців і Поляків. Тоді я постарав ся о поперте нашого університету,— насамперед у полудневих Славян і у Чехів, а опісля у Німців і зважив ся поставити внесок: „Взиває ся правительство, щоби безпроволочно поробило всякі приготовлення, потрібні до найскоршого оснування самостійного українсько-руського університету у Львові“. Я зважив ся,— бо якби мій внесок був перепав, тоді правительство сказалоб було, що проти волі парляменту не може нічого робити, та Поляки булиб сказали на сій підставі, що нам не належить ся університет...

Та при голосуванню в буджетовій комісії так зложилось, що по приняттю предложення в справі італійського факультету прийшов внесок Словінців та за їх внеском голосували Поляки, а Німці були противні. Але сей внесок перейшов більшістю голосів. Колиж прийшов на чергу наш внесок, то всі Німці за ним голосували на перекір Полякам, так що наш внесок перейшов майже одноголосно. Польський член буджетової комісії п. Ґурскі заявив тільки, що на
568

случай утворення українського університету Коло Польське буде рішучо домагати ся законного забезпечення польського характеру істнуючого університету у Львові. Отсе діялось в дні 9. лютого 1911. р.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.