Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

16. Український Парлямеитарний Союз, 1911. р.

Тогож дня, 16. липня 1911. р. зібрали ся у Відні всі наші українські посли на спільну нараду в справі парляментарної орґанізації. Я предложив іменем нашої партії, щоби заснувати одноцілий клюб. За сим заявив ся п. Василько іменем буковинських послів,— але п. Лагодинський сказав на те, що заряд радикальної партії не позволив своїм послам приступати до спільного клюбу і вони заложили вже свій самостійний клюб. Сеї радикальної тактики годі було вибити з голови п. Лагодинського і тому приступили ми до оснування Українського Парляментарного Союз а, зложеного з трьох ґруп : нашої, буковинської і радикальної. Метою Со-
578

юза поставлено: згідне веденнє парляментарної акції всіх українських послів — в справах, які Союз узнасть за засадничі і спільні. Союз зараз уконституовав ся і вибрав мене головою, а пп. Василька, Окуневського і Лагодинського заступниками голови{Соціяльний демократ п. Семен Вітик вступив до німецького соціяльно-демократичного союза, але там довго не удержав ся і опісля став диким соціялістом, та до нас наближив ся.}.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.