Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

46. Український Союз парляментарний відповідав обструкцією.

Та иншої думки був наш Український Союз парляментарний. Ми уважали сей проєкт провокаційним диктатом Кола Польського. По короткій нараді ухвалив Український Союз парляментарний:

1) що предложеного правительством проєкту безглядно не може приймити;

2) що сей проєкт не може бути основою дальших переговорів;

3) що Союз витягне з такого поступовання правительства відповідні тактичні послідовности.

Отсю відповідь переслав я почтою на адресу міністра просвіти Гусарека.

Українські посли зачали ремонструвати обструкцією. Почав п. Василько в буджетовій комісії, за ним промовляв через ціле засіданнє буджетової комісії п. Окуневський і далі зачав я промовляти та як побачив, що представники правительства вийшли, поставив я внесок, щоби засіданнє перервати і візвати правительство, щоби його представники явили ся на засіданню буджетової комісії. Наслідом сього відрочено засіданнє комісії і я промовляв через ціле друге засіданнє та поставив домаганнє, щоби правительство дало приватним українським ґімназіям достаточні підмоги аж до часу їх удержавнення, як також щоби правительство зарядило безпроволочне оціненнє елементарних шкід, спричинених повіннями у Східній Галичині та виплатило потрібні допомоги навіщеному населенню. Опісля говорив я про нашу справу університетську та на предложеннє німецького посла Маркля, щоби вибрати розємний суд до вирішення спору польсько-українського про місце університету сказав я, що місце нашого університету є вже означене, бо ми маємо університет у Львові, а хочемо розділити сей університет на два університети...
619

Опісля українська обструкція розгоріла ся на цілій лінії, в комісіях: буджетовій, військовій і фінансовій. У військовій комісії промовляв з 13-го на 14. червня 1912. р. п. д-р Лев Бачинський через 14 годин...

Тим часом президент угорського Сойму граф Стефан Тісса розгромив одним розмахом опозицію та перевів військове предложеннє в угорськім Соймі, і через те станув перед австрійським правительством пекучий і невідкладний обовязок негайно полагодити сю справу у себе як державну конечність. Тому правительство кинуло ся на всі боки, щоби залагодити українсько-польський спір,— що був причиною нашої обструкції. Міністер краєвої оборони Ґеорґі звернув ся безпосередно до особи цісаря та військовим звичаєм сказав, що нема иншого виходу як приказати, щоби заснувано український університет у Львові. Німецький христіянсько-суспільний Клюб став напирати на правительство, щоби воно злагодило умови заснування українського університету.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.