Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

76. Український соймовий Клюб, 1913. р.

З уповажнення Народного Комітету запросив я нововибраних українських соймових послів на нараду, дня 10. липня 1913. р. На сих зборах заснувано одноцілий Український Соймовий Клюб, та вибрано мене головою, а пп. Петрушевича і Макуха заступниками голови. Д-р Мих. Король заявив, що приступає до клюбу як госпітант.
660

Уконституований Клюб проголосив отсі резолюції:

I. „Український Соймовий Клюб констатує, що ціла українська суспільність своєю солідарною акцією при послідних соймових виборах заявила ся рішучо за безпроволочним ухваленнєм соймової виборчої реформи — на справедливих, демократичних основах,— уважаючи її за невідклично-конечну потребу, так з національно-політичного як і суспільного огляду, як також задля промощення шляху для згідного співжиття обох народів краю;

II. „Український Соймовий Клюб вижидаючи спрецизування становища польської сторони до справи виборчої реформи та застерігаючи собі вільну руку, робить залежне порішеннє свого становища в тій справі від становища, яке займе польська сторона;

III. „Український Соймовий Клюб обстоює непохитно становище Українського Клюбу попередного Сойму, що на порядку праць найблизшої сесії Сойму — на першім місци має бути поставлена справа соймової виборчої реформи“.

Сі резолюції подав я до відома намісника Коритовского і президента міністрів графа Штірк а та домагав ся, щоби чим скорше скликати галицький Сойм, як також щоби правительство внесло проєкт соймової виборчої реформи. Галицький Сойм вибрано під кличем соймової виборчої реформи, сказав я, і тому є конечне, щоби наперед полагодити се питаннє, та від вирішення тої реформи залежить також наше становище в парляменті...

Опісля, в дні 14. липня 1913. р. відбула президія нашого соймового Клюбу: конференцію з намісником Коритовским, щоби представити йому потребу скорого залагодження компромісової реформи виборчої, бо без порозуміння в справі соймової виборчої реформи не може бути Сойму. Та намісник приймив се до відома і сказав нам, що польські партії не є згідні між собою і тому треба дещо підождати, щоби злагодили ся супротивности партійні між Поляками...

Ось так зайшов час парляментарних ферій.

661


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.