Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

75. На нормальний шлях.

Та виборчий час минув, а життє нашої суспільности знова наверталось на нормальний шлях.

В дні 2. липня 1913. р. зібрав ся у Львові: конґрес українського студентства висших шкіл, що зїхало ся було з українських земель та з Відня, Градця, Кракова і Праги. Конґресови проводив ст. Володимир Левицький. З одушевленнєм повитав конґрес делєґатів закордонних Українців та на внесеннє ст. Юліяна Охримовича ухвалив резолюцію:

„Всеукраїнський студентський конґрес з радістю витає явище, що національна свідомість огортає чим раз ширші круги української молодіжи в Росії і надієсь, що ціле українське сту-
659

дентство по обох боках кордону злучить ся в боротьбі за самостійну Україну“.

По конґресі зложила українська молодь з обох боків кордону: ювилейний привіт Іванови Франкови у Львові.

В сім році прийши також 30. літні роковини (1883—1913), як у перше одержав соймовий мандат наш сеніор парляментарної репрезентації п. Юліян Романчук. З сього приводу піднесли йому сердечний привіт наші старші громадяне та вручили ювилейне виданнє п. з. „Юліян Романчук, перший український віцепрезидент австрійської Палати послів“.

Тоді обходила наша орґанізація в Заліщиках народне свято отворення двох українських домів: „Народного Дому“ і „Руської Народної Каси“, заходами д-ра Романа Стефановича, Миколи Глинського, о. Омеляна Боярського і товаришів...

Та рік 1913. був у нас в Галичині „чорним роком“ під господарським зглядом, бо іще не були отряслись наші селяне з торічних нещасливих зборів, знищених осінними слотами, а вже прийшли нові недороди. Обсіви озимі зле зійшли; показалась язва мишей; в місяці маю прийшли сніги; в червні приморозки, та опісля слота...

В справі сих елєментарних нещасть, які навістили нашу хліборобську людність, треба було знова робити заходи в правительстві о ратункову акцію, бо катастрофа не минула й шпихліря Галичини — нашого Поділля... Заходами нашої репрезентації виєдналось першу допомогу від центрального правительства з Відня...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.