Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

78. Ратункова акція з приводу елєментарних нещасть, 1913. р.

Краєве Товариство господарське „Сільський Господар“ і Народний Комітет скликали були на день 8. вересня 1913. p.: краєву конференцію в справі ратункової акції з приводу елементарних нещасть. На сю конференцію прубуло 150 делєґатів зі всіх повітів Східної Галичини. Вони представили незвичайні розміри економічної крізи в краю та домагали ся поширення і поглублення ратункової акції у Східній Галичині. Краєва конференція вислала зараз депутацію під проводом п. Олесницького до намісника Коритовского з відносним пляном широкої акції господарської, що обнимав не тільки допомоги державні для голодом загроженого населення,
662

але також негайні роботи для регуляції рік, меліорації ґрунтів, забудови диких потоків і будови льокальних зелізниць, замісць будови водних доріг (каналів), як також обильнійші підмоги для піднесення годівлі худоби і. и.

Сей плян господарської акції предложив я опісля з п. Олесницьким центральному правительству у Відні і він став підставою акції ратункової в краю, бо центральне правительство і намісник і Коло Польське мусіли признати, що той плян є одиноко доцільний. А у Львові збирався: краєвий комітет ратунковий під проводом намісника Коритовского в ціли практичного ведення ратункової акції в краю...

Поза сими справами, що мали принести економічну поміч для нашого населення та для добробуту на рідній землі,— годі було занедбувати справу соймової виборчої реформи, що мала бути нашим етапом до унезалежнення нашої національної політики від польських верховодів і здобуття окремої правно-політичної орґанізації на нашій національній території...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.