Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

81. Ширший Народний Комітет, 1913. р.

В тім часі, дня 3. падолиста 1913. р. відбув ся у Львові зїзд Ширшого Народного Комітету національно-демократичної партії. Сі наради були доволі бурливі, бо деякі учасники звертали ся з пристрасними докорами проти політичного проводу ізза нездійснювання наших домагань, хоча з природи обставин повинні були звернутись проти справдішних противників нашого національного розвою. Звідсі вийшла також думка, що нам годі йти повільним кроком етапів, а треба від разу станути на становищи національної автономії.

Отсей зїзд скінчив ся резолюцією д-ра Степана Барана: „Обстоюючи в засаді демократичний принціп загального, рівного, безпосередного і тайного виборчого права до законодатних і репрезентаційних тіл, отже й до краєвого Сойму, та не зрікаючись ніяк постуляту національно-територіяльної автономії української нації в межах австрійської держави, як основного національно-політичного домагання — нашого народу,— Ширший Народний Комітет з уваги на теперішний політичний момент одобрює в цілости становище і акцію обох українських клюбів, парляментарного і соймового, в справі виборчої реформи...“

Та соймові польські ґрупи, противні виборчій реформі, фрондували далі,— так що сам президент міністрів граф Штірк скликав конференції до Відня, щоби їх приклонити до виборчої реформи.

А тим часом в Палаті послів велась дебата з приводу адміністраційної комісії в Чехах. В тій дебаті промовляв від нас п. Окуневський і виказував, що автономія країв довела до поневолення національних меншостей в Австрії, та що прийшов вже час заступити її національною автономією. На противнім становищи стояло Коло Польське та п. Яворскі протестував іменем Поляків проти нарушування краєвої автономії як основної части австрійської конституції...
669

За сим пішла в краю наша акція вічева за національною автономією.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.