Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

90. Чорна субота в Палаті послів.

Та в Палаті послів розпочалась була дебата про переказування краям дотацій на переведеннє фінансової санації,— в дні 18. грудня 1913. p., але перегородила її скандальна афера між польським міністром Длуґошем а його бувшим приятелем п. Стапіньским з приводу порахунків корупційних, що стала предметом інтерпеляції, відповіди президента міністрів і формальної дебати в парляменті. Польські посли: Дашиньскі і Брайтер справили були в дні 20. грудня 1913. р. „чорну суботу“ польським верховодам, та від нас промовляв до тої справи п. Олесницький. Він вихіснував зручно нагоду та при тій, як сказав „causa turpis“, заатакував так звану „галицьку інституцію міністра — земляка“. Останні події, сказав він,— достарчили тут і у Львові досить доказів, що на будуче годі вести політику проти Українців, та до тих дійсних обставин мусить ся також примінити інституцію галицького міністра. Як її маєсь удержати, то мусить
679

ся її поділити на два краєві міністерствам для Галичини, для Поляків і для Українців,— як се є в Чехії...{Рівночасно внесли ми були інтерпеляцію до правительства, щоби знести інституцію галицького міністерства як міністерства Кола Польського.}


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.