Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

98. Наради двох партій.

В днях 1. і 2. марта 1914. р. відбув ся у Львові конґрес „української соціяльно-демократичної партії в Австрії“, скликаний обєднаними управами обох фракцій. Від закордонної партії прибув на конґрес Олекса Назаріїв. Конґрес відкрив д-р Роман Яросевич; огляд партійного руху представив Володимир Темницький; про зміну партійного статуту реферував Юліян Бачинський, та про міжнародне положеннє Микола Ганкевич.

Христіянсько-суспільна партія радила над справою участи в майбутній виборчій кампанії соймовій та постановила видавати тижневий орґан для народу п. з. „Воскресеннє“.

З окрема, четверті збори Христіянсько-суспільного Союза у Львові з 2. лютого 1914. p., ухвалили були заяву, що стоять на становищи австрійської державної ідеї. Отсі збори домагали ся переведення рівноправності українського населення в краю; поборювання москвофільської аґітації; окремого українсько-руського університету у Львові; утворення двох секцій Ради шкільної краєвої; зміни закону про утраквістичні учительські семинарії, і и...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.