Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

712

109. Докінченнє руссофільського процесу на два боки, 1914. р.

Та в перших днях місяця червня 1914. р. закінчив ся руссофільський процес за головну зраду і військову шпіонажу у Львові так, як я се наперед сказав міністрови судівництва: одноголосним увільненнєм всіх обжалуваних. Польські суддї присяглі віддали 12 своїх голосів за увільненнєм підсудних, а за те зібрана руссофільська публика приняла сей вердикт оплесками і закидала квітами ласкавих суддїв. Такою демонстрацією покінчив ся сей процес політичний, що був прикладом розрахунку Поляків з Австрією...

Та коли „новокурсники“ Руссофіли під проводом д-ра Вол. Дудикевича празнували свою побіду по карно-політичнім процесі,— „старокурсники“

713

Руссофіли вислали депутацію до Відня, щоби австрійському правительству зложити заяву льояльности від старорусского політичного товариства „Галицко-руская Рада“ у Львові. Сю депутацію представляли: о. Василій Давидяк, о. Іван Костецький,


Д-р Антін Горбачевський

Д-р Теодозій Заяц, д-р Лев Павенцкий і радник двору Николай Гарасимович. В меморіялі до правительства заявили вони, що Старорусини не відрікаючись національної і культурної єдности з русским народом, стоять на ґрунті греко-католицької реліґії,

714

льояльности для австрійської держави і вірности для династії Габсбурґів. А рівночасно новокурсний „Народний Совєт“ у Львові проголошує резолюцію, якою витає проби в напрямі російсько-польського наближення. Отсе був другий бік руссофільської фарси. Одні кадили Полякам і Росії, а другі Полякам і Австрії, щоби охоронитись від переслідування Австрії і задержати при собі,, Народний Дім“ у Львові. Та „Прикарпатская Русь“ у Львові далі ревіла про переслідуваннє „русского народа“ і кликала помочи з Росії...

Тим часом наші народні орґанізації відбувають в краю великі віча, на котрих протестують проти правління без парляменту, та домагаються поділу Галичини.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.